Vær da også dere rede! – Rede for hva?

Dette er et mer tidsaktuelt rop i tiden enn de fleste vil innrømme, eller tro på! Og de mange overlegne spydige svarene er gjerne som følger – Rede for hva?

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Som mennesker har vi forskjellige interesser, forskjellige fremtidsdrømmer og fremtidsplaner og fastsatte agendaer. Og i forhold til disse, kan vi ikke være likegyldige, vi må være rede for å møte enhver av disse, fremtidsdrømmene, fremtidsplanene, og de fastsatte agendaer.

Det er tale om å være – REDE!

Det er kjennsgjerning, at dersom vi er likegyldig med våre livsinteresser, vil vi en dag havarere, ja kanskje gå helt under, men å være intakt, fysisk, åndelig, teologisk, og virksom vil vi få oppleve det som ligger i våre fremtidstanker, vel å merke så sant vi lever frem til hver tanke og plan skal realiseres.

Bibelen sier: Luk. 12:40. Vær da også dere rede! For menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker.

Jesu budskap er fremdeles, være rede, være også dere rede, som lever i dag, for det er ikke en hvilken som helst, vær redeposisjon Jesus, taler om. Han taler om sitt komme, og det er ikke et hvilket som helst komme, men det er Hans komme på skyen for å ta de hjem til himmelen, som venter på Ham. For det er kun de som er rede, det er kun de som går i den store forventningen, til det store møtet på skyen! For dette store møtet på skyen, idet Herren Jesus, kommer, det skal skje i den time, ingen av oss kjenner, eller tenker at det vil skje!

Er du, er dere, klar over at i det øyeblikket det skjer, da blir du, da blir dere, stående tilbake på jordens overflate, mens alle oss som er frelst og har sett frem til dette, er borte fra denne jorden!

Hva sier du? Jeg sier det Bibelen sier! Og den sier at alle de som var, er rede, gikk med Ham inn til bryllupet, i forvandlingens store øyeblikk, i bortrykkelsens mirakel! Det er dette som er rett for hånden nå!

Og spørsmålet er – Er du, er dere rede, for denne mektige profetiske begivenhet!