Tidens tegn vitner!

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Vi trenger ikke være i tvil om hvilken tid vi lever i, den vitner profetisk om seg selv. Daglige nyhets-media bringer hver dag frem, uhyggelige nyheter om store naturkatastrofer, jordskjelv, tornadoer, tsunamier, terror, voldeligheter av alle slags og det. Og forførelser i så store mengder, at man klarer ikke å holde det nødvendige regnskapet, og oversikten over alt sammen, ja de mest utenkeligste begivenheter skjer daglig. Men hva sier Bibelen? Dens budskap er ikke fremmed for disse begivenheter, velkjent med alt sammen fordi at Bibelen er en ufravikelige profetisk forutsigbar Bok!

Profeten Jesaja 24: 19 – 20. Jorden brytes i småbiter, jorden kløves og revner, jorden rystes voldsomt.

20.) Jorden raver og sjangler som en drukken og svaier som et skur. Dens overtredelse skal falle tungt på den, den skal falle og ikke reise seg igjen.

Når vi leser disse profetiene er det ikke vanskelig å skjønne at det dreier seg om denne tidsalders begivenheter. Jorden brytes i småbiter, kløves, revner, rystes. Raver, sjangler, svaier. Hva signalisere disse beskrivelsene? Jo! De signaliserer at jorden brytes i småbiter fra innsiden. «Eks. Tsunamier.» Jorden kløves og revner og rystes voldsomt. «Tidens enorme og mer hyppigere og hyppigere, kombinasjonsrystelser, inkludert Tsunamiene, som legger kontinentområder i ruiner.» Bibelen beskriver dette videre som man ser, på følgende måte. At jorden raver og sjangler som en som er drukken – alkoholpåvirket, og svaier som et skur i vinden, må vel være tillatt å tolke det.) Når rystelsene setter inn og legger alt øde og i en ugjennoppbyggelig situasjon. For det er nettopp dette sistnevnte Bibelen profeterer. «At på grunn av jordens – jordens beboeres overtredelser, skal den bli ugjennoppbyggelig, da det er overtredelsene som jordens beboere har gjort, som slår tilbake på dem selv. Med klare profetiske ord, menneskenes syndige feilforvaltning av hva dem skulle forvalte, må menneskene nå stå til ansvar for.»

Matteus 24: 7. Og det skal bli hungersnød, pest og jordskjelv på forskjellige steder.

8.) Men alt dette er bare begynnelsen til veene.

Også alt dette er hva som preger tidsepoken vår, folkeslag og riker reiser seg mot hverandre, krig og utryddelse av mennesker over alt skjer. Dette skaper igjen hungersnød, hvor mennesker ikke får tilstrekkelig med mat, dør av sult og utmattelse, etterfulgt av pest – dødelige epidemier. For i tillegg ikke å snakke om alle jordskjelvene som ryster verdenssamfunnene på mange forskjellige ulike steder i denne tid. Men så kommer Jesu profetiske ord med en kraftig dybde i. «Men alt dette er bare begynnelsen til veene!» Denne begynnelsen til veene i forbindelse med, knyttet opp til jordskjelv, folkeslag skal reise seg mot folkeslag, og riker skal reise seg mot riker, dette tyder sterkt på at det er tiden for de frelstes bortrykkelse fra denne jorden, i en nær fremtid. Det har nemlig med Jesu Kristi gjenkomst på skyen å gjøre. Så hva vi i tidens begivenheter opplever, er ikke noe vi bare kan stikke under et teppe, det berører oss alle, det er en appell til mennesker om og omvende, forberede for Jesu gjenkomst, og den himmel som er beredt for de som vil la seg frelse.

Matteus 24: 4b – 5. Se til at ingen forfører dere!

5.) For mange skal komme i Mitt navn og si: Jeg er Kristus. Og de skal forføre mange.

Også dette er vel den sterkeste siden ved endetidens veer, for aldri i historien har vi vel vært utsatt for så sterke og store forførelser, som just nå i denne tiden. Hvor religionsblandingene kjemper om hvem som kan vinne seierskransen i vranglære, så finnes det neppe noen grense i det hele tatt. Det er som den fineste lapskausen, kokt på det fineste «trimmings – svinekjøttet», velsmakende og herlig. Slik smaker også, ikke for alle, men for de fleste, også tidens herligste, tror dem i hvert fall, åndelige «trimmings – svinekjøtt», i den enhetsgryten som denne blir kokt i, og servert fra. Tiden vi lever i koker faktisk over av denne velblandede lapskausen – og gjett om den er velsmakende, selvfølgelig er den det. Det er bearbeidet og produsert, etter den fineste og utenkeligste karismatiske kokeoppskrift. Hva vi nå har sett litt på, er faktisk ingrediensene i tidens avslutningsveer for denne verdens og jordens eksistens. Herre gi at flere og flere må få sine øyner opp for disse endetids-begivenheter!?!

Johannes Evg. 7: 38. Den som tror på Meg, som Skriften har sagt, ut fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann.

Dette er gode nyheter fra Herren Jesus Kristus, til alle som tror på Ham og Hans profetiske ord til frelse. I denne tro på Ham er løftet gitt, fra vårt indre skal det flyte strømmer av levende vann. Da har man heller ikke noe å frykte! Må Herrens rikelig velsignelse bli virkelig i noens liv, på denne måten i denne avslutningens tidsepoke. Jesus kommer snart!