Statens barn Barnevernet har skapt et fryktens samfunn

Fra: NORGE I DAG

https://idag.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=27575

Statens barn Barnevernet har skapt et fryktens samfunn

(Kommentert av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.)

Skal ikke norske politikere ta affære og stanse barnevernet slik det farer frem? Når vil det komme et krav om å stanse stemmestøtten til Frp, når statsråd Solveig Horne er øverste politiske myndighet for det som mange kaller fryktens institusjon= barnevernet.

Jan Pedersen

Publisert: 28.11.2017 kl 16:57

Fra mange land i Europa skriker de nå opp om at Norge bygger på at barna er «statens barn»! Det var denne påstanden fra nazistenes side, som førte til den store åndskampen under krigen. Da gikk kirken ved biskopene og størstedelen av prestene av, eller ble arrestert, likeså lærerne og foreldre som støttet kampen for foreldreretten. Staten hadde ingen rett her! Dette var sakens kjerne!

I dag kjemper noen kjernetropper mot det som skjer i Norge: Det samme som vi kjempet mot under krigen. Det er foreldrenes barn vi kjemper for!

Men politikerne lager nye lover, kommer med nye forskrifter for å holde foreldre borte,– de som har primærretten til barna!

Jeg opplevde problematikken sist uke der 150 møtedeltakere ved Senioruniversitetet i Søgne brukte en fra barnvernets system, lederen for Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Agder, som foreleser. Nesten ingen tid var satt av til meninger/debatt!

Samtidig kom det den 24. november en knallhard artikkel etter at det er vist en dokumentar, «Statens barn», i tsjekkisk TV sist tirsdag. Og hold dere fast. Det handlet om det norske barnevernet. Den tsjekkiske kristendemokratiske politikeren som er medlem av Europaparlamentet, Tomas Zdechovsky, gikk deretter ut med kritikk av det norske barnevernet som han mener har ført til at det norske samfunnet er blitt et samfunn av frykt.

Han ble intervjuet i ParlamentníListy.cz. Han har satt seg grundig inn i norsk barnevern, og sa at mange nordmenn er redde for offentlig å uttrykke sine meninger om barnevernet, for ikke å havne i barnevernets klør selv.

Tsjekkiske aviser mener, etter å ha sett kommentaren, at barnevernet bygger på en kommunistisk ide. Idealet om en bedre morgendag med perfekte foreldre og glade barn! Selv mener parlamentarikeren at barnevernets mange omplasseringer av barn fra biologiske foreldre til fosterforeldre er menneskerettighetsbrudd.

Så blir det opp til det norske folk om de vil stoppe dette, ved å frata Frp-statsråden makten hun utøver. Det synes å være bare et språk regjeringen forstår: Stemmenekt ved stortingsvalgene overfor utøverne av denne ideologien at barna hører staten til.

 *************************

KOMMENTAR: Evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Når en leser slikt som dette, så er det bare en skandale at ikke kristenheten står opp sterkere, og taler imot dette grusome som skjer i vårt land? Eller er det fordi at kristenhetens majoritet og majoritetens religiøse toppelite, har blitt en del av dette grusomme menneskenedverdigende, politiske, kommunistiske, nazistiske, lenistiske, diktatursystemet, som en stor del av norske barnefamilier sliter med?

Bibelen sier: Matt. 15:19. For fra hjertet kommer onde tanker, mord, hor, utukt, falskt vitnesbyrd, spott.

Et profetisk ord som går rett inn i vår tid, og som avslører det meste, avslører den meste ondskapsfulle djevelskapen som råder grunnen i vår tid.

Se bare hvor godt disse profetiske ordene i Matt. 15:19, passer inn her.

«Fra mange land i Europa skriker de nå opp om at Norge bygger på at barna er «statens barn»! Det var denne påstanden fra nazistenes side, som førte til den store åndskampen under krigen.»

Slike tanker som at, barnene er statens barn kan kun komme fra menneskers dypeste hjertebunn, som har sterke relasjoner til demonenes åndeverden. Og passer godt i bibelens ord, om at onde tanker, kommer fra hjertet, og i disse onde tankene ligger også mord, om ikke i alle situasjoner fysiske, legemlige mord, men psykiske, mentale mord, som i mange tilfeller ikke kan helbredes, i hvert fall ikke i menneskelig, eller i legevitenskapens store kunnskaps univers. Det er nemlig slik skade barnevernet i aller, aller, høyeste grad har påført mange barn. Vi har da lest om alle tilfellene, vi har da lest om alle situasjonene, som selvsagt barnevernet er livredd for, skal få en enda større blest, enn det har fått frem til nå!

Også dette ligger i barnevernets umenneskelige agenda:

«Hor, utukt, falskt vitnesbyrd, spott.»

Uttrykket hor og utukt, har to vinklinger i bibelsk betydning, relateres hor og utukt også til unaturlig sexuelle forhold og samlivsformer, så som homosexualitet og lesbiske aktiviteter. Likesom som når det drives hor innenfor rammen av det heterofile, forholdet mellom mann og kvinne, ved at den ene er utro mot den andre, sexuelt. I følgende Bibel sitat, omtales utroskap som hor, i det normale heterofile ekteskapet mellom mann og kvinne. Og for de som går etter fremmed kjød, altså sexuelle forhold, menn og menn, seg imellom. Likeså kvinne og kvinne, seg imellom. Les det følgende bibelsitatet, så vil kanskje et lys gå opp for dere, vedrørende denne sannheten

Judas 1:7. Likesom Sodoma og Gomorra og byene der omkring, som på samme måten som disse drev hor og gikk etter fremmed* kjød, og nå ligger som eksempel for våre øyne og lider en evig straff i en evig ild.

Merk: «Gikk etter fremmed* homosexuell kjød, altså menn med menn, kvinner med kvinner, sexuelle relasjoner til det unaturlige!»

Judas 1:8. Likevel gjør nå disse mennesker det samme. De går i drømme, de gjør kjødet urent, de forakter herredømme og spotter høye åndemakter.

Et meget interessant Bibel sitat dette, at disse menneskene gjør akkurat det i dag som den gang, slik de oppførte seg på Sodomas og Gomorras tid. de turer frem i sine unaturlige, perverse lyster, og på den måten gjør de kjødet urent, det vil si, at gjennom sine unaturlige homosexuelle og lesbiske sexuelle lyster, griser de til den kroppen som Herren har skapt dem, til å være i. Idet de forakter Herrens herredømme, og spotter de himmelske åndemakter, i deres foraktelse av Bibelens sanne og ene Gud, Jesus Kristus!

Ut fra dette syn og ståsted, i barnevernets tankeverden med de mange barn som de har ødelagt opp og ned gjennom tidene, opp og ned gjennom generasjonene, har denne ondskapens tanke lagt i deres hjerter, lagt i barnevernets hjerter, nemlig å plassere barn som de har stjålet, og fremdeles stjeler fra uskyldige barnefamilier. Derfor har jeg relatert, knyttet: Matt. 15:19. Judas 1:7-8. Til denne delen av teksten: «Fra mange land i Europa skriker de nå opp om at Norge bygger på at barna er «statens barn»! Det var denne påstanden fra nazistenes side, som førte til den store åndskampen under krigen.» Som nevnt i ovennevnte artikkel: «Statens barn Barnevernet har skapt et fryktens samfunn!» For slik oppleves barnevernet for alle de ofrende som er spredt utover vårt lands, bygder og byer! Og vi som ikke har opplevd disse barnevernets, lidelsesfulle ondskap, kjenner alikevel den smerten som ofrende, utvilsomt sliter med!

 *************************************************

Bjørg Ødegård‎ til Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet

(Innlegget er hentet fra: Bjørg Ødegårds facebook tidslinje, og gjengitt med tillatelse av Bjørg Ødegård.)

Høsten er her, og det er på tide for bv-tantene å finne fram spilla sine.

I år har de funnet opp et nytt spill som heter: «Hei, skal vi bytte ut mamma og pappa» Det er et sånt spill som unga helt fra barnehagealder skal lære. Et moderne brettspill av høy kvalitet. Veldig underholdende for hele barnevernet. Brikkene (unga) flyttes rundt på brettet, og når terningen kastes er det bare så gøy for terroristene å se hvor unga havner. I det ene hjørnet «bor» pedoene, i det andre, de voldelige, i neste hjørne: overgriperne, og det siste, institusjon. Ja, du vet, der hvor sprøyta tar deg!
Dette er egentlig et pedagogisk riktig spill, skal også etterhvert innføres i grunnskolen. For å sette en støkk i unga må det hard lut til, sier professor Nullhjernekill. Hennes teori er helt nyutvikla, og går under navnet: «Frykt mitt barn!» Teorien går som en farsott over det ganske land, fra kommune til kommune, og andre land vil straks etterspørre dette heilnorske spillet, bare vent og se. Når sakene utvikler seg som de nå gjør i EMD-Europeiske Menneskerettighets Domstolen, vil L.H.H. Linda Hofstad Helleland, sørge for utbredelsen.

*******************************************

 Kommentar til Bjørg Ødegårds, artikkel over:

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Merk: «I det ene hjørnet «bor» pedoene, i det andre, de voldelige, i neste hjørne: overgriperne, og det siste, institusjon.»

MEN IKKE ET ENESTE PUNKT HVOR BARNENE KAN FÅ VELGE SINE BIOLOGISKE FORELDRE!

Dette sier oss alt om hvor familiefiendtlig barnevern-systemet i virkeligheten er, og hvor intense endetidens demoniske åndskrefter virker gjennom barnevern-systemet!

GRUFULLT MEN SLIK ER DET BARE!

 ***********************************************

«Statens barn» Barnevernet har skapt et fryktens samfunn

Men politikerne lager nye lover, kommer med nye forskrifter for å holde foreldre borte,- de som har primærretten til barna!

Dette forteller oss alt, måten slike lovendringer blir gjort på er faktisk på samme måten som Antikrist, skal ende lovverket på. Og det skal han gjøre slik!

Dan. 7:25. Han (Antikrist) skal tale ord mot Den Høyeste (Herren) og undertrykke Den Høyestes hellige (Israel), og tenke på å forandre tider og lov. Og de (tidene, lovene) skal overgis i hans (Antikristens) hånd for èn tid og tider og en halv tid*. (Er 3 ½ år.)

Forståelsen, betydningen av å forandre tider og LOV-VERKET, kommer av det greske grunntekstordet «anômia.» «Anômia» betyr å sette loven til side, dvs. når en har gjort en lov ugyldig så bryter en den jo ikke heller. Om politikerne er fullt klar over dette, er en annen ting? Men en ting er i hvert fall sikkert, at når man ser alle disse lovendringene, som blir gjort uten videre og mot folkets vilje, så forstår en svært godt, at her ligger der antikristelige åndsmakter bak, som driver og styrer hele barnevern-systemet!

Vi må bare ikke være blinde for tidens virkelighet – Vi må heller ikke være blinde for at dette er – Profetordets oppfyllelse i endetiden!