Ser du «GUDDOMMEN» i arken?

Den Hellige Ånds åpenbarelse av ordets dybder er uransakelige for den menneskelige, forstands tankegang, det er kun Gud selv, som kan åpenbare guddommens dybder.

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Det er underlig når en sitter og leser Bibelen, og samtidig er åpne for Åndens åpenbarelse av ordets dybder, da får en se Guddommen, dens fylde og fullkommenhet gjennom hele Bibelen, inkludert alle de som lever i denne Guddomsåpenbarelsen, gitt ved Den Hellige Ånd!

Bibelen sier: 1. Moseb. 6:16. Øverst på arken (Kristus) skal du gjøre en lysåpning som når en alen ned på veggen. Sett døren til arken på den ene siden. Du skal bygge den med «tre dekk», et nederst, et annet og et tredje, innredet med rom i hver etasje.

Er du i Ånden i Guddommens fylde så vil du se store undefulle åpenbaringer av Guddommens fullkommenhet, og åndelige dybder som absolutt ikke kan bortforklares. Selv ikke med de sterkeste motargumenter, for skriften kan absolutt ikke gjøres ugyldig, profetordet om Guddommens fullkommenhet, fylde i Jesus Kristus, står ved makt og åpenbares også i arken, som er Kristus!

Legg merke til at Herren, gav Noah befaling om, å legge inn tre dekk i arken. Arken sikter frem til Jesus Kristus, Han, som er Guddommens fylde, Fader, Sønn, og Den Hellige Ånd. Og når arken skulle bygges, ble bygget, som symboliserte Jesus Kristus, som er Guddommens fylde. Så er det klart at arken, også måtte ha tilsvarende funksjoner i seg. «De tre dekkene!»

«Disse tre dekkene, hadde en funksjon som hadde sine tjenester inne i Arken, selv om de var like fysiske i materiale som Arken var, så hadde de en slik funksjon, som hadde plassfordeling til alle de forskjellige skapningene, som skulle, som oppholdt seg, i Arken. I sin fysiske form var disse tre fysiske dekkene, funksjoner i èn, i Arken Kristus. Alle var samlet i Arken, alle var samlet i Kristus. Ingen av disse tre dekkene, var plassert hver for seg i Arken, i Kristus, men de var alle èn enhet i, Arkens fylde var de ètt, forenet element i Arken, som er Kristus Jesus!»

Og alle de som gikk inn i Arken, Kristus Jesus, gikk inn i hele Guddommens fylde, og ble bevart i denne, og i dens åpenbarelse av hvem Gud er, Han, er Arken, Han, er Kristus! Ut av dette ser og forstår vi at i Guddommens fylde, Kristus, som de var kommet inn i, ble de også døpt i Guddommens navn, som er Jesus. Arken seilas på vannets overflate, det vil si, Guddommens seilas åpenbart i Arken, over vannets overflate. Åpenbarte den noe interessant som ikke mange har sett, den åpenbarte dåpen i Jesu navn, i dens speilbilde under vannet, samtidig som den var seilende på vannet overflate.

Så alle de som gikk inn i Arken, inn i Guddommen, inn i Kristus, de ble også forenet med Ham, Kristus Jesus, selve Guddommen, i dåpen til døden, og sto opp igjen i den seilende Arken, Guddommen, Jesus Kristus, som seilte på vannets overflate. De var alle utvalgt i Kristus, før verdens grunn ble lagt, derfor var de også samlet i Guddommens fylde, Kristus, frelst, døpt i vannet, i speilbilde av Arken, i vannet.

Bibelen sier: 1. Pet. 3:20b – 21. I den ble noen få, det er åtte sjeler, frelst ved vann, det som også nå frelser oss i sitt motbilde dåpen. Den er ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud, ved Jesu Kristi oppstandelse.

Bibelen den sier her ser vi at Arkens speilbilde i vannet, så er dåpen i Jesu navn, slik vi forkynner og praktiserer, virkeligheten av dåps symbolikken av Arkens speilbilde i vannet. Men den dåpen som vi forkynner og tror på, det er ikke en avleggelse av kjødets urenhet, det vil det ytre. Men den er en god samvittighets pakt med Gud, ved Jesu Kristi oppstandelse.

Og i frelsesarken Kristus som Noah bygde, og dens speilbilde i, og under vannet, viser dåpen, til en adskillelse fra verdens og kjødets urenhet, samtidig som den er en god samvittighets pakt med Gud, i Jesu Kristi oppstandelsen, fordi at de var i Kristus, skilt fra verdens og kjødets urenhet. Skjult og bevart i Guddommen fylde, som er, Jesus Kristus.

Ingen kan nekte for, eller bortforklare at frelsen i Arken, og frelsen i Jesus Kristus, ikke er den samme Guddommens frelse, som den var i Arken. Ingen kan nekte for, eller bortforklare at dåpen i Arkens speilbilde, ikke er den samme som dåpen i Jesu Kristi navn, er den samme. For det er den, i Arken i billedlig tale, i Kristus, i virkeliggjøring, likeså frelsen, i Arken i billedlig tale, men i Kristus, i forsoningen, virkeliggjøres den, ble den virkeliggjort i en sterk åndelig, og personlig opplevelse. For alle de som har fått oppleve denne frelsen!

Det gamle testamentet forkynner det som sikter frem til det nye testamentet, og det nye testamentet, forkynner og stadfester det gamle. Uten det gamle testamentet, hadde vi ikke hatt det nye testamentet, og uten det nye testamentet, hadde vi ikke fått sett oppfyllelsen av det gamle testamentet – Amen!