Robotsex kan bli en avhengighet

https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/livet/2018/09/22/195433672/robotsex-kan-bli-en-avhengighet

Evangelist: Ove Jan Ludvigsen – Kommenterer

Mange vil bortforklare bibelens budskap om endetidens utvikling, og især bortforklare endetidens utviklende perverse, djevelisering, demonisering, av sexlivet som Herren har skapt, til å holdes rent, i akt og ære, ektefolk seg imellom, under dynen!

Det vi trenger i denne tiden, det er et gjennomtrengende, brennende budskap som kan ryste helvetes grunnvoller, med hele dens demoniske verden. Men ikke ved fysisk makt, men ved kraften i det ufeilbare profetiske, Guds ord!

Bibelen sier: Jerem. 22:29. Land! land! Land! Hør Herrens ord!

Et budskap som dette, har kanskje aldri vært så viktig og betydningsfullt som nettopp i disse tider. Satan, Djevelen, anvender alle slags djevelske, demoniske, sex-faciliteter og på denne måten forderver han den rene, edle, naturgaven som Herren, har nedlagt i menneskene fra skapelsens begynnelse, fra før verdens grunn var lagt, og ble fysisk realisert da Herren skapte de to første menneskene. Adam og Eva.

Men det tydeliggjøres i denne endetidens demoniserings-prosess, av sexlivet mellom to mennesker, nå i disse dager formidles gjennom sex-roboter, som ikke er noe annet enn et djevelsk, satanisert, demonisk, unaturlig, kunstig sexliv for å forføre, barn, tenåringer, ungdommer, osv. Som Djevelen nå iverksetter, for at det som Herren har skapt til å være rent, mellom ektefolk skal misbrukes og ødelegges enda mer enn noen ganger tidligere! Land! Land! Land! Hør Herrens ord! Dette kan ikke sies eller profeteres for mange ganger, som en påminnelse om at Herren, vil ha menneskeheten i tale, slik at den kan se at dette bærer galt ivei!

Bibelen sier: Åpb. 13:15a. Og det fikk makt til å gi dyrets bilde livsånde, så at dyrets bilde til og med kunne tale.

Og hvor leser vi, og hvor får vi se, disse djevelske, sataniske, demoniske, scene hende? Jo på PC`n, og på TV`n, selv om jeg ikke har sett denne forførende, kunstige demoniseringen, djeveliseringen, sataniseringen, som disse kunstige sexrobot-dukkende, er produsert for! Og arkitekten bak dette, hvem er det? Jo, det er Satan selv! PC`n, TV`n, er bilder, digitale elektroniske bildeoverføringen via satellittsystemer, som viderefører denne djeveliseringen, av sexlivet, for å tilsmusse det som Herren, har skapt til å holdes i akt og ære! PC`n, TV`n, er bilder som kan tale, de har også livsånde, vi hører når levende skapninger puster, taler, eller gir andre lyder fra seg, alt i forhold til hva slags skapninger det er.

I denne endetidens forførelser, og forkastelse av det rene hellige, forkastelse av det guddommelige, forkastelsen av Jesus, forkastelsen av alt som, sunt, naturlig og godt er. Utfolder djevelens, satans, demoniske verden seg, inn i barn, tenåringer, ungdommenes hjerter, og det på en slik måte, at hele den oppvoksende generasjon, slekten, blir mer og mer djevelvendt, satanvendt, demonisert, enn noen gang tidligere i historien. Ja, selv om vi er klar over at det har vært ille før, så åpner menneskeheten seg for den aller, aller, siste demoniseringen, djeveliseringen, sataniseringen, av seg selv som menneskehet, i menneskehetens historie!

Det levnes ingen tvil, PC`n, TV`n, er nok de talende bildene som Johannes fikk se på øyen Patmos, da han fikk åpenbaringsbokens åpenbaringer, om den helt avsluttende endetids-prosessen, før Herren Jesus, kommer for å hente sin frelste, blodkjøpte, menighet, brud, hjem til himmelen! Derfor vil jeg stå her på muren som en profetisk røst i denne endetidens avsluttning, med enda en gang å formidle dette budskapet, som profeten Jeremia formidlet. Jerem. 22:29. Land! land! Land! Hør Herrens ord! Er det noe vi trenger i denne tiden, så er det nettopp dette! Land! Land! Land! Hør Herrens ord! Du, dere, ryster kanskje på skuldrene av dette, men det gjør ikke vi som ser tidens alvor, i lys av det profetiske ordet. For det vi ser, det er at endetidens djevelskaps oppfinnelse, stadfester bibelens ord som har forutsagt, at disse ting vil skje.

Og det skjer, oppfylles via endetidens antikrist-bilde, PC`n, TV`n, for hvor skulle slikt som dette ellers formidles -? Er du, er dere, våken nå i denne endetidens time, og rede til å møte Herren Jesus på skyen -?

Djevelen er nok ikke noe særlig begeistret for dette budskapet, men de ekte gjenfødte guds barn, som er født på ny av vann og ånd, det vil si, som er født på ny av ordet og ånden. De ser dette og våker over profetordets oppfyllelse, i denne siste tiden! Er du, er dere, av de som lever i, og er hengitt til endetidens oppfyllelse av det profetiske ordet, og Herrens komme på skyen -? Dersom ikke så er dagen: For din frelse her og nå!