Politikken er i oppløsning – Årsak: Gud er satt på utsiden

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Fremskrittspartiet får en oppslutning på 10,1 prosent i en måling TV 2 har gjennomført. Det er det laveste partiet har på tre år og lavere enn Senterpartiet.

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2018/08/08/195422375/frp-er-mindre-enn-senterpartiet-i-ny-maling

==================================

Politikken er i oppløsning – Årsak: Gud er satt på utsiden

Det er ikke overraskende eller uventende at politiske partier, og andre som ikke regner med Gud, kommer i en alvorlig bakevje. Ingen kan styre, redde, eller frelse denne verden, ei heller dens befolkning uten å regne med Gud! Gudsforkastelse, det er ensbetydende med å senke, nasjonale, internasjonale, samfunnssystemer, og religiøse, og de som er midt imellom de religiøse, og de karismatiske såkalte kristne, systemene, totalt i havarikommisjonens hender. «Vi må bare se denne sannheten i øynene, at allt dette går mer eller mindre hand i hand, et Èn stor Ènhet i denne verdens dominerende, ugudelige Èn Verdens Regjering! Når alt sammen har havarert, overtar Antikrist!» I denne ugudelige sak, har Bibelen et klart og tydelig budskap ikke bare til noen, men til oss alle sammen som enhver må gi akt på, det er en formaning og gudgitt varselrop til oss mennesker!

Bibelen sier: Salme 2:1. Hvorfor larmer hedningene? Og hvorfor grunner folkene på det som fåfengt er?

To sterke, men tidsaktuelle spørsmål, og som aldri har vært mer tidsaktuelle, enn hva de er i denne tiden. Denne larmen, krigsplanleggingen, krigslarmen, og grunningen på det som fåfengt, er det samme som det som ingenting er. Det er det som skjer i vår tid og alt sammen, har denne tanken i seg, angrepet på Herren og hans folk. Det er alt sammen et resultat av et ugudelig politisk spill, som bare øker i styrke, for så til slutt å ende opp i et eneste ragnarokk. En ufravikelig sannhet, som ingen kan, verken fraskrive seg, eller unnvike, det er endetidens profetiske begivenheter som oppfylles.

Bibelen sier: Salme 2:2. Jordens konger reiser seg, og fyrstene rådslår sammen mot Herren og mot Hans salvede.

Det er derfor at det oppstår store problemer i det politiske liv og aktiviteter, verdensherskerne reiser seg i en sammensvergelse, mot Herren, i deres vanvittige ugudelige tro og planlegging. Fordi at i deres dårskap, så tror de at de kan redde, frelse verden, uten å regne med Gud. Alt som reiser seg mot Gud, uansett hvem de er, hvor de er, så vil de alle falle på deres egen urimelige dårskap, ikke bare på meningsmålingene, men i hele deres politiske konsistens, og fremgang. Og så har de et på deres planleggings-agenda, å det er å sprenge alle kristne, bibelske grenser, pluss alle politiske, religiøse, grenser som ikke passer inn i deres ugudelige tankesett. «En klar typisk antikristelige tankegang!» Men seiersherren Jesus Kristus, har allt under kontroll, tingenes begivenhet i denne tiden er ganske nøye omtalt, i profetiske, ufeilbare forutsigelser, verken forhindre, eller stoppe noen ting av endetidens hendelser!

Bibelen sier: Salme 2:3. La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss.

Dette er hva de ugudelige sier om det kristne, og om de kristne, for de ugudelige ser og vurderer, det kristne og de kristne, som legger dem i bånd, ved forkynnelsen av det bibelske budskapet. Fordi at det bibelske budskapet, avslører de ugudelige politikerne, topp elitens embedsmenn og kvinner, og det de planlegger. Og da blir det kristne, vi kristne de som legger dem i bånd, i den betydning at vi avslører deres ugudelige, antikristelige handlingsplaner, overfor deres egne, og internasjonalt.

Derfor er det viktig for alle de ugudelige, antikristelige, politikerne og få fjerne alle disse båndene, repene, som setter åndelige kjepper i deres antikristelige statskjerrehjul. Er det rart at det faller og krasjer på den politiske verdens arena, når de ikke tar Herren med på råd, og får den rette åndelige og politiske veiledning, som virkelig trengs, fra herrenes Herre, kongenes Konge, Jesus Kristus? I stedet for å søke hjelp og veiledning, der de burde søke den, forkaster de den til fordel for deres egen, egoistiske falske verdensfrelse! Hvilken tragedie, hvilket havari dette kommer til å ende opp med!

Men i deres egenfrelse, i deres egoistiske verdensfrelse, hvor de tror at de upåaktet kan overse Herren, så profeterer bibelen for oss, noe alle som er normalt oppegående, virkelig bør notere seg.

Bibelen sier: Salme 2:4. Han som troner i himmelen, ler. Herren spotter dem.

Det vi er vitne til her når det tales om Herrens storhet, så er vi trygge som tjener Ham, for mens Han, dekker oss opp, ler Han, og spotter den ugudelige overklassen av verdens elitens, antikristelige ledere og lakeier – Halleluja, seieren er vår, ja, seieren er vår, i kraft av Herrens allmakt og overmakt over denne, antikristelige overklassen av verdens hovmodige, elite!

«Husk: Han som troner i himmelen, ler. Herren spotter dem!»

Ingenting av det som reiser seg imot Herren Gud Jehova, kommer til å få fremgang! Alt sammen som er imot den velsignede Herren Jesus Kristus, skal en dag ende opp i havariets fjæresteiner, og dette havariet skal bli, vil bli tidenes største, noensinne! Amen!