Paulus` dåp, og den etiopiske hoffmannens dåp, den Romerske hærføreren Kornelius` dåp.

I anledning disse tidligere tiders kristnes omvendelse og dåp, var der alldrig noen diskusjon on hvorvidt de skulle, måtte døpes, de lot seg døpe umiddelbart etter frelsens opplevelse.

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Men det er bemerkelsesverdig at når det gjelder dåp, ikke dåp, i vår denne menighetstiden, som etter alt å dømme uten tvil må være Laodikeas menighetstid, hvor alt går i oppløsning, behovet og respekten for det åndelige Guds-ordet, er nær sagt totalt borte vekk!

Bibelen sier: Ap. Gj. 9:15. Men Herren sa til ham (Ananias): Gå av sted: for et utvalgt redskap er han (Paulus) for Meg, til å bære mitt navn frem både for hedningefolk og konger og for Israels barn.

Det vi forstår ut av budskapet i dette Bibel verset, er at Paulus` liv var relatert til utvelgelsen i Kristus, før verdens grunn var lagt, for visst ikke, ville han ikke ha fått oppleve denne kraftfulle frelses-opplevelsen, på Damaskusveien, slik som han fikk det. Herren sa det selv, til Ananias, at Paulus var et utvalgt redskap, og det var ikke en utvelgelse der og da, men den var gjort allerede, før verdens grunn var lagt, allerede da hadde Paulus, gitt sitt liv til Herren. Derfor sa Herren, til Ananias, for et utvalgt redskap er han (Paulus) for Meg. altså utvelgelsen av Paulus hadde skjedd i fortid.

Bibelen sier: Ap. Gj, 9:18. Og straks falt det likesom skjell fra hans øyne, og han kunne se. Han stod da opp og ble døpt.

Er det ikke underlig, dere barnebestenkere, at Paulus stod opp, altså tok avgjørelsen selv, om å bli døpt, uten noen som helst antibibelsk, klassisk teologs råd om hvordan dåpen skulle utføres. Barnebestenkelse eller neddykkelsesdåp? Det at der står at Paulus, stod opp, forteller vel ganske meget, ja, avgjort at han så neddykkelsesdåpen i Jesu navn, som et innhold i en full bibelsk frelse. Og hva mer? Jo, fordi at det lå i Paulus i utvelgelsen, før denne verdens grunn ble lagt. Der står ingenting om at Ananias, talte om dåp til Paulus, der står bare at han stod opp og ble døpt – Alt på grunn av utvelgelsen! Det som Ananias, forkynte for Paulus, var alt det han skulle lide for Jesu navnet skyld, men alikevel var Paulus klar for dette, alt i overensstemmelse med utvelgelsen og Gud forut bestemte råd, for denne broderen. Det samme gjelder for oss som lever i dag, i den bibelske frelsen i Kristus Jesus! Er du, er dere, blant disse, og jeg spør, sier til meg selv, er jeg blant de paulinske, som lever fullt ut mitt kall, slik Paulus gjorde det? Tror nok jeg har enda noen åndelige mil å gå, før jeg er der. Men halleluja! Jeg er på denne vandringens vei i Kristus.

Bibelen sier: Ap. Gj. 8:36. Mens de kjørte frem langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og hoffmannen sa: Se her er vann, hva er til hinder for at jeg blir døpt?

Vi leser ingenting om at her står detaljert om dåp i denne settingen, men alikevel, umiddelbart etter at hoffmannen hadde kommet til tro på Jesus, og etter som de kjørte fremover på veien. Kom de til et sted hvor der var vann, og da spør hoffmannen, når han ser vannet: Hva er til hinder for at jeg blir døpt? Ingen diskusjon om verken barnebestenkelse eller neddykkelsesdåp, det var konsekvent avgjort der og da, jeg må bli døpt i Jesu navn, med neddykkelsesdåp! Hvordan vet du at det var neddykkelsesdåp? Det skal bibelen gi oss svaret på her og nå!

Bibelen sier: Ap. Gj.8:38. Så bød han (Hoffmannen) å stanse vognen. Og de steg begge ned i vannet, både Filip og hoffmannen, og han (Filip) døpte ham.

Filip og hoffmannen, de steg begge to ned i vannet, har noen, noen gang sett en barnebestenkelse-teolog, og dåpskandidaten stige ned i bestenkelse-fontenen, når en barnebestenkelse skal foretas? Tviler på det? At Filip og hoffmannen, steg begge ned i vannet, i det ligger der et sterkt dåpsbudskap, om at dåpen er ingen bestenkelse, men det er en neddykkelse i vann. Begravet med Kristus, i dåpen til døden, til døden, er et vitnesbyrd om at det gamle livet er begravet, og at det nye livet i Kristus er begynt! Spørsmålet er da! Er du en ubibelsk bestenket, religiøs ugjenfødt evighets vandrer, eller er du en som er ikledd Kristus, ved at du er døpt til Kristus, begravet med Kristus, i vanngraven, i dåpsgraven, og oppstått derfra, for å vandre det nye livet i ånden?

Bibelen sier: Ap. Gj. 10:38. Da sa Peter: Kan vel noen nekte dem vannet, så de ikke skulle bli døpt, disse som har fått Den Hellige Ånd likesom vi?

Da Peter forkynte evangeliet i hedningen, Kornelius` hjem, og Den Hellige Ånd, så ble de frelst og falt på dem alle sammen. Og som vi ser, stod Peter frem og forkynte i spørsmål utsagn følgende: Kan vel noen nekte dem vannet, så de ikke skulle ble døpt, etter at de til og med hadde fått Den Hellige Ånd, likesom de andre troende hadde fått oppleve. Dåpen var et fremtredende emne i bibelsk frelses-sammenheng – idet Peter, sier: Kan vel noen nekte dem vannet? Det vil si å bli døpt, bli begravet med Kristus, bli ikledd Kristus, for det er det som er dåpens innhold, en ikledelse av Kristus! Vi skal gå videre å se hva Bibelen sier om dette!

Bibelen sier: Ap. Gj. 10:39. Og han (Peter) bød at de skulle bli døpt i Jesu Kristi navn. De bad ham da bli hos dem noen dager.

Apostlene var tydelige i sin forkynnelse, der var ikke tale om å trekke ut tiden for å bli døpt, eller se det an, eller for å dra seg unna denne viktige handlingen som ligger i Dåpen. Men det var, og er, av en så viktig betydning også i dag, at vi kan ikke dersom vi er åndelige kristne trekke oss unna denne bibelske sannhet, om ikleddelsen av Kristus, som ligger i dåpshandlingen. Broder Peter var klar i sitt budskap han: Han bød at de skulle bli døpt i Jesu Kristi navn! Slik det var den gang, slik også i dag. Dette er bibelsk forkynnelse, og den må vi aldri legge bort, eller gjøre noe forsøk på å stikke under teppet! Det vil bli tidenes største tragedie for oss selv, og i verste fall tap av himmelen, og den evige Kristi herlighet over der!