Noen tanker om fallet!

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Når skal jeg ta noen ord i bibelen, og ved Guds nåde prøve å gi dere svar på hva betydningen av disse ordene er. Det er forståelsen av ordet som gir oss kunskap om Kristus, og hvem Han er.

Bibelen sier: 1. Moseb. 3:4 – 5. Da sa slangen til kvinnen (Eva): Dere kommer slett ikke til å dø.

Eva og Adam døde ikke fysisk, men i fallet etter å ha spist av kunskapens tre, som satt inne med den kunskap, som hadde en skadelig åpenbaring, som Herren, hadde forbudt dem å spise av. Døde de åndelig, idet de falt fra gud!

Men Gud vet at den dagen dere eter av det, vil øynene deres åpnes, dere vil bli slik som Gud og kjenne godt og ondt.

Et meget interessant ord, det taler ikke om slangen, som en krypende slange, som kom til Eva, og fristet henne, men det var Satan selv som kom ikledd slangens, listisge natur og vesen.

I den fristelsen som Satan førte Eva inn i, var ikke en frukt fra det naturlige epletreet, eller noe annet tre i Eden, for alle trærene i Eden hadde Herren gitt Eva og Adam, tillatelse til å spise av. «Unntatt av treet til kunnskap om godt og ondt! Dette treet kunne formidle kunnskap, formidle visjoner, lære noe fra seg!» Og det sier oss at treet til kunnskap om godt og ondt, var ikke noen annen enn Satan selv, siden han kunne åpenbare for Eva, all denne verdens kunnskap, både på godt og ondt. Med andre ord, Satan åpenbarte for Eva det han hadde å tilby henne, det var rett ut en åpenbarelse, men en åpenbarelse som førte til fall fra Gud, fall fra ordet selv. Det vil si ett syndens fall fra «Livets Tre!» som var «Gud selv!»

Det som skjedde med Eva, etter at hun hadde falt for Satans åpenbarelse, og spist av denne åpenbarelsen, altså tatt denne åpenbarelsen til sitt hjerte som en åndelig føde. Da, ble hennes og Adams øyne åpnet, og de oppdaget at de var nakne, og når man blir avkledd, da skammer man seg, og her ble Eva og Adam stående skamfulle og skyldige innfor Gud! Etter fallet leser man ikke mer om treet til kunnskap om godt og ondt, det var, er, heller ikke nødvendig, for ved det ene menneskets fall, i Satans åpenbaring, falt hele slekten, og syndens DNA-åpenbarelse, har siden da, fulgt hele menneskeslekten.

Livets Tre?

Livets tre, det taler for seg selv, det er Gud Herren, Jesus Kristus selv! Dette livets tre, Jesus Kristus, falt ikke ut sammen med treet til kunskap om godt og ondt. Fordi at livets tre er, Jesus Kristus, er Alfa og Omega, Begynnelsen og Enden! Det er også Han som avslutter åpenbaringsbokens begivenheter. Åp. 1:8. Åp. 22:1-5. Åp. 22:13.

Og på grunn av dette ugjenkallelige fallet, er det at menneskene på denne jorden, har falt i dyp synd, og faller bare dypere og dypere, etter som tiden går frem mot Herrens komme. Og vil fortsette i tiden etter bortrykkelsen, og videre frem til, Jesus kommer tilbake og setter sine føtter på Oljeberget = 7 år!

Dette var et lite innblikk i hva fallets betydning i virkeligheten, var og er. I stedet for å leve i den guddommelige, åndelige åpenbaringen som Gud gav de første menneskene, så valgte de første menneskene, Satans åpenbaring, som fra da av har ført verden ut i en endeløs fortapelsesreise, om det kan uttrykkes slik? Slik jeg ser og forstår det, tror jeg det er slik, fallet i Eden var! For det var først da, at Eva og Adams øyne ble åpnet, og at de kunne bli Gud, lik i å sjelne mellom godt og ondt. Men det de ikke regnet med, var at i Satans åpenbaring, ble det onde godt og det gode ondt, slik forvrengte, «Treet til kunnskap om godt og ondt, altså Satan», Hele menneskehetens livsløp, det onde ble like godt som det gode, og det gode ble like godt som det onde, etter at Satan gjennom sin åpenbarings-visjon, hadde forført Eva og Adam.

Vi skal også alltid ha det klart for oss, at fallet og dets betydning, det har sin virkende kraft på jorden blant syndens barn, helt frem til siste sekund på denne jordkloden! Så får vi fortsette ved en senere anledning, å se på tidsaktuelle ord i bibelen, og disses betydning. Så håper jeg at dette har gitt en og annen, noe av det du kanskje tenkte på?

Bibelen sier: 1. Moseb. 3:2-3. Kvinnen (Eva) sier til slangen: Vi kan ete av frukten på trærne (trærne i flertall) i hagen, men om frukten på treet som er midt i hagen, har Gud sagt: Dere skal ikke ete av den (frukten) og ikke røre den (frukten), for da dør dere.

Derfor må det stå helt klart for oss alle sammen, at det umulig kunne være et «Eple», eller noen annen frukt fra planteriket, siden Herren hadde gitt Eva og Adam, alle fruktslag, og alle ande spisende urter, og planter, og spise. Men ikke frukten på treet som stod midt i hagen, kunnskapens tre! Dette treet var Satan, og i Satan, lå der en åpenbaring som førte til en evig åndelig død. og nettopp det var det som skjedde, da Eva og Adam, åpnet sine hjerter for Satans, Slangens, åpenbarelse, da døde de åndelig! Men også legemet fikk en fysisk forgjengelighet, og sykdom, død, og forbannelse rammet hele menneskeslekten, i fallets grufulle, bunnløse dybde.

La det sies på denne måten, til dere alle som tror på eplet, eller at det var en annen frukt fra planteriket som førte til fallet. Dere har nok ikke fått tak i den bibelske åndelige åpenbaringen, over den profetiske, bibelske, sannheten i fallets grusomhet!

«Tiden som vi opplever nå, ser og hører at Satan er virksom på, nær sagt den samme måten, når han formidler til endetidens kristenhet, alle disse falske herlighets løftene, falske profetiene, falske visjonene, som er så totalt bibelfremmede! Ja, en må være en total åndelig «IDIOT», dersom en skal sluke alle disse, fallets løgnaktige visjoner fra Eden. Som nå sendes i reprise, som galluperende pakkesendinger, på endetidens rullende produksjonsbånd!»