NOEN AVSLØRINGER AV DEN KATOLSKE KIRKE!

Av Alberto Rivera.

Tidligere jesuitprest i den Katolske Kirke.

Klipp fra noen av de opplevelser som oven-nevnte tidligere jesuitprest i DKK. Opplevde i sin tid som jesuitprest, noe som kan være av interesse for allmenheten å få et innblikk i. (Fra heftet Mørkets Makter (Eng. The Force: Av Alberto Rivera).

* Satan brukte korset til å ta livet av Jesus. Korset ble opprinnelig skapt av Semiramis for tilbedelse av Tamus. Opprinnelig hadde det skapelse som èn ”T” for Tamus, men etter som tiden gikk fikk det mange forskjellige utforminger. Romerne drepte sine offer på et kors, ikke bare for å straffe dem, men det ble betraktet som et offer til deres babylonske guder. Korset, som symbol, har alldrig hvert kristent” Det er hedensk! Når bibelen taler om korset, taler den

alltid om Kristi sonoffer for synden. Ikke om korset i seg selv.

 * Den egyptiske og den Katolske kjeksen er identiske. IHS var den egyptiske treenigheten: ”Isis – Horus – Seb”! Bokstavenes betydning ble ganske enkelt bare endret til å bli Jesu Hellige Navn på gresk. IHS Er blitt jesuittenes ordenstegn. De som eter „denne annen“ Jesus som har form som solen, de eter i virkeligeligheten ikke Jesus.

 DETTE ER BAAL! SOLGUDEN! DET ER ET SATANISK SYMBOL!

* Vatikanet har med stor suksess kastet et kraftig okkult nett over alle sine medlemmer. Nadverds-brødet er et av de To – 2 store sataniske symbolene i Romerkirken. ”Også i bruk i de Lutherske kirkene!” Det andre store symbolet er krusifixet. Korset ble skapt av Semiramis, Himmelens Dronning, for tilbedelse av hennes sønn, til hennes sønn, Tamus, solguden Baal. På dette korset har Satan fått hengt opp et Idol av en død Jesus. Dette religiøse objektet er gjenstand for stor tilbedelse av millioner av mennesker. Krusifixet er selve hjertet i det okkulte. I Guds øyne er det en forbannet ting. Slå opp i 5. Mosebok 7: 25 – 28. å les. Bak krusifixet står der sterke Demoniske makter som gir – sender ut en enorm kraft. Ethvert krusifix, enten det er i hjem eller i kirker, er en livsfarlig forbannet ting. Det er ladet med mørkets krefter, og har en effekt på alle som kommer i nærheten av det, fordi det tiltrekkes av onde Demoner. Vi

Sier til alle som har et krusifix i sitt hus: KAST DET UT!! Det er forbannet. 5. Mosebok 7: 26.

 * Jeg grep tak i en lang trepinne for få oss opp, men den satt fast i en stor rull med bomull, nærmest som et teppe. Etter som jeg drog i trepinnen, så rullet det seg opp, og jeg ble stiv av skrekk over det jeg fikk se. Der lå likene av Syv – 7barn. Alle hadde Tre – 3 kors risset inn i pannen, et kors i hver hand og et kors under hver fot. På brystet var der To – 2 store kors og hjertet var fjernet. Se side 5 hvordan barna ble ofret til Semiramis. Korset som var risset inn i disse barnene var samme formen som PX- tegnet. En X med P plassert vertikalt i midten av X’n. Slik så dette korset ut.

 * Han fortalte det videre til sin Tretten – 13 år gamle søster. Hun gikk på en klosterskole like ved. Hun fortalte det videre til sin prest i skriftestolen. Ikke lenge etter ble hennes legeme funnet i veikanten. Begge hennes ører var skåret av, og hennes tunge var også borte. Da jeg hørte hva som var hendt med jenta, reiste hårene seg på hodet mitt. Et PX-kors var blitt risset inn i hennes bryst, og hennes hjerte var borte.

 * La oss se på den største religiøse høytid i den vestlige verden. Enda et av Satans mange påfunn. Hva er egentlig julehøytiden? Kristi fødselsdag? NEI! Julen er en form for „Hvit Magi“. Den er okkult! Bibelen sier at av Babylon den stores vredes-vin har alle folk drukket. Åpenbaringen 18: 3. ALLE! Der er ingen unntak. Vi har alle drukket av hennes falske lærdommer og hennes Baaldyrkelse.

 MEN VI VET IKKE OM DET!

* Babylons Dronning, Semiramis, ga ordre om at hele verden skulle feire fødselsdagen til hennes sønn, Tamus – Solguden – Baal. Hun fastsatte den Tjuefemte – 25. Dezember til å være Baal’s fødselsdag. Hennes astrologer fortalte henne at på den tiden var jorden så langt borte fra solen som den kunne komme. Vi sier at solen snur. Hun fortalte folkene at Solen – Baal dør den Tjueførste – 21. desember og begynner å komme til live den Tjuefjerde – 24

desember. Så, den Tjuefemte – 25. desember er hans fødselsdag. Opp gjennom tidene har solen over hele verden blitt tilbedt, denne dagen under forskjellige navn som Tamus, Horus, Baal, Osiris, Sol og forskjellig. Det var en tid for orgier, god mat, barneofringer, drukkenskap og lystighet. Semiramis gav ordre om å pynte trær med små runde baller, som representerte solen.

* Den Katolske Kirke forandret det fra Baal’s fødselsdag til Jesu fødselsdag. Hedningene elsket det. Det ble den største dagen og den største høytiden gjennom hele året. Den ble feiret med lys, julesanger, juletre og julegaver. Ungene ventet på Santa Claus – En Katolsk Helgen – Julenissen, som gav dem gaver. Vi gleder – gledet oss over tilbedelsen av Jomfru Maria med Jesusbarnet, begge med solen rundt sine hoder, og vi vet ikke at det egentlig

er Semiramis og hennes sønn, Tamus – Solguden! Er vi blitt ført inn i Baaldyrkelse uten å vite om det??? Vi finner ingen plass i bibelen noen hentydning til om å feire Jesu fødselsdag. Det er en Satanisk Bløff! Guds Lam ble heller ikke født på denne dagen. Guds Lam ble født når lamene vanligvis fødes, nemlig om våren!

* En Obelisk er en firkantet søylelignende stein som er pyramideformet øverst. Som regel er de av rød granitt og påført Hieroglyf-Innskrifter. De ble først reist i oldtidens Egypt som et symbol på Solguden. I dag finner vi Obelisker reist over hele verden, blant annet i Roma, på Place de La Concorde i Paris, i London og i Washington der den kalles for ”Washingtonmomumentet.” Hva står så dette symbolet for, som nå er reist opp i mange av verdens hovedsteder? Det står for alle verdens riker og religioner, buntet sammen til lydighet under èn hersker, Satan. Hele verden forenes til et regime og styrt av èn konge, Antikrist. En stor kombinasjon av både den religiøse og den politiske makt, samlet under en verdensvid sammensluttning. Obelisken er okkult og representerer Solguden – Baal. Jesuittene og Frimurerlosjene gikk å ventet på et stort Tegn fra Satan. En spesiell hendelse skulle være selve Tegnet på at den økumenisk / Karismatiske bevegelsen hadde sluttført sitt arbeid, med

full suksess. Nemlig arbeidet med å tørke ut all Protostantisme og all organisert arbeid og motstand mot den Katolske Kirke. Tegnet skulle være at en nyvalgt President i USA, skulle avlegge President-Eden med sitt ansikt vendt mot en Obelisk.

* Har dette skjedd? JA! For første gang i USAs historie ble Eds-Sermonien flyttet fra sitt vanlige sted, og President Ronald Reagan stod ansikt til ansikt med ”Washingtonmonumentet” og avla sin President-Ed. Dette skjedde den Tjuende – 20. januar Nittenhundreogåttièn – 1981. Hvor står vi i dag? Så godt som alle mennesker er i dag blitt lurt av Satan til å tro, at Den Romersk Katolske Kirke, er èn Kristen Kirke. Vi finner ut at deres „Jesus” er Tamus, deres „Maria” er Semiramis, deres Pave er Antikrist, deres nadverdsbrød er Egyptisk Baal-dyrkelse, Krusifixet er selve hjertet i det okkulte. Bibelen sier at dette systemet er et bosted for onde ånder. Det sørgelige er at alle protestantiske kirker, har adoptert mer eller mindre av den store skjøgens falske lærdommer og tradisjoner. Dermed har de også åpnet opp for innpass, mer eller mindre av alle de onde ånder som har sitt bosted hos henne. Ikke til å undres over at bibelen taler om skjøgen, og alle hennes døtre. Finnes det for eksempel noe kirkesamfunn i verden i dag som ikke tror på hennes falske dåpslære og treenighets-lære? Du finner ikke èn!

 HVA SÅ MED DEN ØKUMENISK/KARISMATISKE VEKKELSEN?

*Den er i dag Satans springbrett for å lenke alle kirkesamfunn tettere sammen rundt Baal-dyrkelsen. Man taler om og „å elske” alle kristne i alle leirer. Man taler om „kristen” enhet og „kristent” fellesskap. Læren er ikke det viktige. Det viktige er kjærlighet og enhet, og – som Satan stadfester med de medfølgende tegn, så som helbredelser, tungetale, profeti, og lignende. Det er på tide å våkne opp! Det som praktiseres her, er Bileams lære: ”La oss samarbeide. La oss komme sammen. Vi har så mye felles. Vi har jo den samme Gud.” La deg ikke lokke inn i Baal-dyrkelsen!

Gjengitt med tillatelse av: Chick Publication California.

Evangelist: Ove Jan Ludvigsen.