Menneskesønnens dager – Menneskesønnens dag – Herrens komme – Bortrykkelsen

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

I den helt siste del av endetiden mot Menneskesønnens, Herrens komme og bortrykkelsen, vil den synd som sannsynligvis er det største tegnet på Menneskesønnens dag, Menneskesønnens komme være. Sodomas og Gomorras synd, inkludert synden på Noahs tid, før vannflommen, verden står ansikt til ansikt nettopp med denne synden, nå i vår tid!

Det vi tydelig og udiskutabelt opplever i denne tiden, «Menneskesønnens dager – Laodikea menighetstid», det er nettopp det som Bibelen har forutsagt, og som fremdeles står skrevet inntil alt er oppfylt. «Laodikeas Menighetstid» er det åndelige frafallet, og som suppleres opp med den sodomittiske og gomorritiske synd. Som også suppleres op med Noah`s tid før vannflomen, dommen over synden på jorden på Lots’ tid, og på Noahs` tid var akkuratt samme syndenes fossefalls perversiteter. Alt dette henger sammen med «Laodikeas Menighets Frafallstid», nå i endetidens virkelig synliggjørelse!

Bibelen sier: Lukas 17:26. Og slik som det var i Noahs dager, slik skal det også være i Menneskesønnens dager.

«Slik skal det også være i Menneskesønnens dager!» Legg merke til profetiens ordlyd. «Skal det også være!» Profetien som Jesus, formidlet sier ikke noe om at, slik det er nå, altså på Jesus tid. Men den sier. «Slik skal det være i Menneskesønnens dager!» Så forteller det oss at Sodomas, Gomorras, synd og synden på Noahs` tid blomstrer opp rett før Menneskesønnens, Herrens komme, og bortrykkelsen fra denne jorden. «Menneskesønnens dager», taler om dagene som signaliserer avsluttningen på endetiden. Så den florerende perversiteten som vi er vitne til i disse tider, er kanskje, sannsynligvis det endetidstegnet som signaliserer sterkere enn noe annet tegn, avsluttningen av denne nådens tidshusholdning, og Herrens komme på skyen, og som et resultat av det, bortrykkelsen av den lengtende, ventende blodkjøpte, Jesu Kristi menighet på denne jorden. Det snakkes om Israel, som endetidens største tegn, skal ikke undervurdere det, men Sodomas og Gomorras synd, inkludert synden på Noahs` tid, som var akkuratt den amme synden, er det rimelig å tro er et like stort, om ikke større tidens, endetids tegn, på Herrens komme, og bortrykkelsen!

Bibelen sier: Luk. 17: 27. De åt og drakk, de tok til ekte og ble gitt til ekte – like til den dag da Noah gikk inn i arken. Så kom vannflommen og ødela dem alle.

At de på Noahs` tid åt og drakk kan vel sees på fra mange innsynsvinkler, «eks. fråtsing» men vi skal merke oss at: «De tok til ekte og ble gitt til ekte!» Det forteller oss at det var, er, ikke bare heterofile ekteskap det tales om i denne sammenheng, det var også homofile og lesbiske ekteskap, det sannsynligvis her er tale om alt etter som disse umoralske forholdene sammenlignes med Sodomas og Gomorras sexuelle syndige utskeielser. Og at i begge tilfellene ble alle utslettet ved Herrens, rettferdige dom og straff, bare de rettferdige i Kristus ble spart, reddet fra en total ødeleggelse, utslettelse!

Bibelen sier: Luk. 17:28. På samme vis slik som det var i Lots dager. De åt og drakk, de kjøpte og solgte, de plantet og bygde.

Også i lots dager, Sodomas og Gomorras dager, åt de og drakk, sannsynligvis fråtsing, siden det nevnes her. Det var kjøp og salg, planting og bygging, med enkle ord det var en mentalitet i datidens mennesker, slik vi ser det i dag, det materialistiske hadde grepet menneskene, det samme også i dag, uten tanke på at Herrens komme står for døren. Dette verdensrelaterte har opptatt denne tids mennesker på en slik måte, at der er ikke tanke for Himmelen, Jesu komme og bortrykkelsen, taler man til bekjennende troende i dag om endetidens begivenheter, i profetienes lys er det så fjernt for mange av dem, at en skulle, kan nesten tro at de hadde en helt annen destinasjon, enn himmelen og Jesus, i sikte som deres fremtidige redning og håp! Urovekkende og skremmende for å si det mildt, i en folkelig og broderlig kjærlighetens ånd!

Bibelen sier: Luk. 17:29. Men den dag da Lot gikk ut av Sodoma, lot Gud det regne ild og svovel fra himmelen og ødela dem alle.

Det som skjedde i Lots tid forteller oss at Herren, utfrir sine elskede barn før Han fullbyrder dommen over verdensmenneskenes synd og ugudelighet, slik som med Lot og Noah, og deres nærmeste som var utvalgt i Kristus, før verdens grunn var lagt! Slik vil det bli etter Herrens komme og bortrykkelsen, når alle vi som er frelst er tatt ut av denne verden, rykket bort fra denne jorden, da vil dommens straffeutmåling ramme de som blir tilbake. Akkuratt slik det skjedde etter at Herren hadde ført Noah, og alle de som ble frelst inn i arken den gangen! Akkuratt slik det skjedde etter at Herren hadde ført Lot, med sin familie ut av Sodoma og Gomorra! Gud er ikke urettferdig, Gud er nødt til, i hans rettferdighet og la synden få møte konsekvensene av dens virke, gjennom de menneskene som har vært hengitt til syndens gjerninger. Også de må ta konsekvensene av deres hengivenhet, til å la seg dirigere av syndens forlystelse, ingen kan forkaste Herren, for å leve sitt liv i synden uten at det får konsekvenser!

Bibelen sier: Luk. 17:30. Slik skal det også være på den dag Menneskesønnen åpenbares.

Det som tydelig kommer frem relatert opp til Menneskesønnens dag, dager, det er det verden opplever i disse tider er, homosexualitet, homofile og lesbiske forhold, slik som i Lots og Noahs dager, da Herrens rettferdige straff gikk over synden og de syndens mennesker, som forkastet Herren, og et hellig liv til fordel for det mest perverse noensinne. Skremmende, urovekkende! Men som vi forstår står det relatert til Menneskesønnens dager, dag. Sannsynligvis bibelsk rimelig å se dette fra to sider. Menneskesønnens dager, er tiden vi opplever frem til Herrens komme og bortrykkelsen. Menneskesønnens dag, sannsynligvis bibelsk rimelig å se dette i tidsrommet, 7 ½ år, mellom bortrykkelsen og frem til Jesus, kommer tilbake å setter sine føtter på Oljeberget.

I denne 7-årsperioden som deles i to, de siste 3 ½ år som er den store trengsel hvor Antikrist, virkelig skal få utøve all sin demoniske ondskap i fullt mål. Skal vi ikke være i tvil om hva som kommer til å skje, innkludert de 3 ½ første årene av 7-årsperioden, Sodomas og Gomorras, og den samme synden vil folde seg ut i en ondskapens tsunami, som ingen kan forestille seg. Det vi ser nå, det er bare toppen av isfjellet, knapt nok det, ja, la oss aldri la vår røst kveles, men la den lyde utvetydig og klart med åndelig profetisk, tyngde og advarsel til våre medmennesker i denne tiden! Det er ikke forgjeves, eller nytteløst, for en ting kan vi være sikker på og det er, at alle de utvalgte i Kristus, før verdens grunn var lagt, de vil høre advarsel og formaningsropet, og vær sikker når disse får høre basunens lyd. Så kommer de med hjertets rop til Herren. Herre Jesus, frels oss, vi er klar for den siste innhøstningen!

La det være avgjort klart for oss alle. At Sodoma og Gomorras, synd, og synden som florerte i Noahs dager, er relatert helt frem til Menneskesønnens dager, Menneskesønnens dag. Når vi ser dette vet vi at Herrens komme på skyen og bortrykkelsen, ikke er utenkelig langt unna, selv om ikke vi, den eldre generasjon, kanskje ikke får oppleve det i levende live! Etterfulgt av en 7-års trengselstid, delt i to perioder på 3 ½ år, heller ikke er utenkelig langt unna! Men at Herren Jesus, snart er her for å hente sin blodkjøpte menighet, det levnes der ikke noen tvil om, nei ikke i det hele tatt, tidens tegn viser dette i klartekst idet vi ser det vi ser i verden i dag!

Jeremia 22:29. Land! Land! Land! Hør Herrens Ord!

Ropet fra Herren gjennom bibelens profetier, og gjennom Herrens vitner i denne tiden, har det samme budskapet til menneskene, om å lytte til Herrens vekkende, frelsende budskap for endetiden, tiden som vi lever i nå!

Gud være lov og takk – Ja, kom Herre Jesus – Amen!