KAMPEN OM JERUSALEM

Av evangelist: Ove Jan ludvigsen.

Store profetiske oppfyllelser er i emning, men er denne korrupte verdens-herskere, rede for disse profetiske begivenheter?

Bibelens budskap til oss om endetiden, er sterkere og mer alvorligere enn hva de fleste gir akt på, leer vil akseptere, men nå i disse siste tider, omtalt som endens tide, skal vi alle bli øyevitner til det mest fantastiske, og utroligste. Herren skal fullbyrde, oppfylle endetidens forutsagte, og varslende utsagt om endetidens store, ustoppelige oppfyllelse av det profetiske ordet!

Bibelen sier: Sakarja 14:2. For jeg (Herren) vil samle alle hedningefolkene til krig mot Jerusalem. Byen skal bli inntatt, husene plyndret, og kvinnene bli skjendet. Halvdelen av byen skal måtte gå i landflyktighet, men resten av folket skal ikke bli utryddet av byen.

Ja, men dette skjedde 70 år etter Kristus, sier du, sier dere! Det stemmer, men bibelen sier også at menneskene lærer aldri, og ting skjer igjen, ting gjentar seg, skal komme tilbake til det litt senere. Og i denne spente siste tids dager, mobiliseres det til det store slaget mot Jerusalem, og i dette slaget, avgjørende slaget, skal alle hedningefolkene, som er hengitt til Antikrist, og har tatt hans merke, stå i sterk allianse med Antikrist, i kampen om Jerusalem, som også er kampen imot Kongenes Konge, Jesus Kristus! Dette vil bli litt av et slag, og tidens politiske, religiøse, utvikling syns det å vise tydelige signaler, på at noe er i ferd med å skje, fortere enn vi begriper å forstå. Det er Herren, som skal samle alle hedningefolkene, sammen med Antikrist, til dette siste avgjørende store slaget. Dette gjør Herren, for å vise Sin allmakts herlig, og seier over all den utenkeligste djevelskap, som regjerer denne verden i denne tiden.

Men Halleluja! Nå står verden foran dens endelige oppgjørets time! Og Herren skal vise seg herlig i makt og ære! Amen!

Bibelen sier: Sakarja 14:3. For Herren skal dra ut og stride mot disse hedningefolk, som Han før har strid på kampens dag.

Uansett hva som skjer i Midt-Østen, når det gjelder disse ondskapens, hedningenasjoner beleiring av Jerusalem, så møter disse sitt endeligt, for Herren Selv skal stige ned og stride mot disse hærene, som er Antikristens allierte. Og når Herren selv strider mot disse, som Han før har strid på de mange kampers dag, da er seieren vunnet, og herlighetens rike – 1000-årsriket opprettes etter denne endelige seieren!

Bibelen sier: Sakarja 14:4. på den dag skal Hans (Herrens) føtter stå på oljeberget, som ligger midt imot Jerusalem i øst. Og Oljeberget skal revne tvert over mot øst og vest, så det blir en stor dal. den ene halvdelen av fjellet viker mot nord, og den andre halvdelen mot sør.

Vi forstår at denne avgjørende striden, Antikrist og hans horder, mot Jesus Kristus, skal finne sted når Herren, kommer igjen med alle sine hellige, «Menigheten som ble tatt bort fra jorden i bortrykkelsen!» det vil bli enorme mirakler som da skal skje, slik skriften sier, skal Oljeberget revne, når Herren Gud Jehova, Selv kommer tilbake og setter sine føtter på dette berget, som Han forlot, da Han steg opp til himmelen, etter å ha fullført frelsesverket, for alle Sine, på Golgata kors!

Nå kommer vi tilbake som nevnt tidligere. Ting skjer igjen, ting gjentar seg.

I enhver situasjon har skriften et ord som forteller oss det vi ønsker å vite, vil vite og det skal vi se på nå.

Skriften sier: Pred. 1:9. Det som har vært, er det som skal bli. Det som er hendt, er det som skal hende. Det er intet nytt under solen.

Pred. 3:15. det som er, det var allerede før, og det som skal bli, det har også vært før. Gud søker frem igjen det som svant.

Skriften den er klar den! Menneskene lærer aldri av sine tidligere dårskapens handlinger. Men de blomstrer frem igjen gjennom generasjonene, alt etter som deres innstilling og forhold til Gud er!

Men vi skal merke oss et underlig ord, siste linjen i Pred. 3:4. «Gud søker frem igjen det som svant!» Min tanke i relasjon til disse ordene er, at Gud, tillater menneskene å repetere det som har vært før, både på godt og ondt. For Guds vilje er nok ikke å repetere det onde, for å ødelegge noen, men de ugudelige, i sin ondskap, spør aldri Herren Gud Jehova, til råds om noen ting, derfor tillater Herren, at de får, i profetisk sammenheng, fylle syndens mål. Helt frem til Herrens komme og bortrykkelsen. For så etter bortrykkelsen, og fullbyrde all den djevelske ondskap som det overhodet er mulig å fullføre! Og den helt avsluttende fasen av dette ondskapens kapitel, skal ondskapens antikristelige, allierte, fullføre i en uadskillelig allianse med Antikrist!

SÅ ER MIT TIDSAKTUELLE SPØRSMÅL TIL DEG – TIL DERE – HVOR ER DITT – HVOR ER DERES STÅSTED – I FORHOLD TIL HERREN – I DENNE SAK? DET GJELDER DITT LIV – DET GJELDER DERES LIV – FOR TID OG EVIGHET!