Islams sanne ansikt – Nr. 02

Av Evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Tror at tidens situasjon signaliserer, nødvendigheten av å avklare ”islams sanne ansikt”! Det gjør man best og sikrest i å sitere fra islams egen Bok – Koranen, der konfronterer man islams brorskap med deres egen veileder!

Koranen kapitel 14: 51. I kjortler av tjære, med ansiktene dekket av ild, – slik at Gud (islams Allah) kan belønne enhver efter fortjeneste. Sannelig, Gud (islams Allah) er rask i avregningen. (Avhandlingen.)

– Dette sier oss alt om islams brorskaps ønske for alle som ikke anerkjenner islam og denne religionens Allah. De skal ifølge Koranen, kledes i kjortler av tjære, merk: ”Ikke bare innsmurt med tjære, men produsert av tjære, og deres ansikter skal dekkes av ild!” Med andre ord det smerteligste av alle metoder, er det islamske brorskapets ønsker for ”ikkeislamske – ikkemuslimer!” Dette fortjener de, ifølge Koranens Allah som er rask i avregningen – (avhandlingen), overfor de som ikke står helhjertet i forhold til Allah og den islamske religion.

Profeten Sakarja 4: 6b. Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved Min Ånd sier hærskarenes Herre.

– Bibelen er kjærlighetens budskap, det utøver ikke vold og trusler, eller tvinger noen ved makt inn på frelsens vei. Men det skjer ved Åndens tale fra Herren selv til menneskene, rett inn i deres hjerter. Ingen trusler om ild, tjære, og forskjellige voldelige metoder, men bare kjærlighetens løfte fra Herren. Om at ingenting i Bibelens, Herres Åndelige Verden, skjer på voldelig vis. Bibelens Gud er en god Gud, og hjertets ønske er virkelig at enhver muslim må få se Bibelens Jesus slik Han er, for også for dem er Kristi forsoningsverk tilveiebrakt på Golgata, henrettelsestedet, hvor Jesus ble naglet til forbannelsens tre. For alles synder, inkludert muslimene, som også er av Abrahams barn.

Koranen – kapitel 16: 31. Så gå inn gjennom Helvetes porter, og der skal dere være og bli. De hovmodiges herberge er et bedrøvelig sted!

– Islam viser alle som ikke er i det islamske fellesskapet, inn gjennom Helvetes porter, hvor de til og med omtales som de hovmodige, fordi at dem ikke tror på det samme som den islamske brorskap ideologien, tror på. Det viser bare islams tanker om alle andre mennesker, som ønsker å tenke selvstendig, ønsker et åndelig og samfunnsengasjert fritt liv, som ønsker og har valgt å tro på Bibelens budskap, i stedet for Koranens budskap! Det som er det store minuset i dette, er dette, muslimene som er elsket av Herren til frelse, ser og forstår ikke sitt eget beste når de kjemper mot Bibelens og andre meninger, de skjønner og forstår ikke hva virkelig frihet er, verken politisk eller åndelig. Og dette skader de seg selv med, uten at de selv er klar over det!

Apostlenes Gjerninger 10: da åpnet Peter sin munn og sa: <<I sannhet skjønner jeg at Gud ikke gjør forskjell på folk.>>

– Hva var det Peter skjønte? Jo! Han skjønte at uansett menneskerase, så var og er frelsen for alle, herunder islams barn som i utgangspunktet er etterkommere av patriarken Abraham. Altså Abrahams sønner og døtre.

Apostlenes Gjerninger 10: 43. <<Om Ham (Jesus) vitner alle profetene at hver den som tror på Ham, (Jesus) skal få syndenes forlatelse ved Hans van.>>

– Her ser vi tydelig et kjærlighetens budskap, GTs profeter brakte allerede på datiden vitnesbyrdets profeti, om at hver den som tror på Ham, (Jesus) skal få sine synder tilgitt ved Hans navn. Det vil igjen si, at der er kun et navn mennesker kan bli frelst ved og i, og det er navnet Jesus, hvilket man ikke finner i Koranen som et frelsernavn, heller ikke Jesus ser Koranen – islam på, som frelser, Herre og Gud. Husk: Hans navn er navnet over alle andre navn! Igjen, det gjelder også islams sønner og døtre, disse etterkommerne av Abrahams ætt! Takk og Lov for at det Bibelsk frelsende budskapet også gjelder dem! Det må og skal vi glede oss over, da det ikke er mennesker man analyserer, men en uakseptabel religion! Og nettopp på dette religionsplatået, er det man ønsker å fokusere Norges styrende politikere på, slik at de kan få se at integrering, er ikke bare å anerkjenne en opprørsk religion. Dette kan på sikt, har vel allerede fått farlige konsekvenser for Norge og det norske folk! Tenk over å se om ikke dette stemmer?

– Ta frem din Bibel og sammenlign den med Koranen, og du vil finne en tydelig sammenblanding av islam, og det GTs historie om Israel, som kan ligne svært på hverandre, men nettopp dette med sammenblanding, er den perfekte måten å blande sammen løgn og sannhet. Du vil også finne mange fine ord i Koranen, nettopp disse er det at karismaevangelistene, sammen med islamsvennlige politikere ynder å bruke for å fremelske snikislamisering av Norge. Men de fremhever aldri Koranen terrorbudskap, verken i den ene eller den andre sammenheng. Det er her vi må være våkne, slik at vi ikke skal bli lurt trillrundt, kanskje allerede er det??? – Hvem vet???