Islams sanne ansikt – Nr. 01

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

La oss nå bare se litt til på hva som er islams sanne ansikt, dette er en religion vi aldri blir ferdige med, nemlig fordi at vi kommer rett og slett ikke til bunns i den.

Koranen – kapitel 12: 110b. Vår voldsmakt mot syndige mennesker kan ikke stanses.

– Sier det dere noe? Dette Koranenes ord tilkjennergir i hvert fall, at det som ligger i islams natur, det er vold, uopphørlig vold mot uskyldige mennesker fordi de ikke underordner seg islam, og Allahs ondskap!

Ordspråkene 8: 14. Hos meg er råd og frelsende visdom. Jeg er selve forstanden, Meg tilhører styrken.

– Dette BibelOrdet sier oss at råd og frelsende visdom hører sammen, og et råd fylt av, som gir frelsende visdom, leder mennesker bort fra det som er vold – uopphørlig vold. Herren som er selve forstanden, tilhører også den styrken som er tilknyttet til Hans Guddommelige forstand, slik at Han, Herren vender menneskene bort fra vold – uopphørlig vold. Derfor kan på ingen måte Koranen og Bibelens Gud kobles opp til hverandre, det er to vidt forskjellige Guddommer. Den ene er voldelig utøvende, og den andre – Bibelens Guddom er frelsende, helbredende, og fredsskapende.

Koranen – kapitel 13: 25. Men de som bryter pakten med Gud etter forpliktelsens inngåelse, som skjærer av det som Gud har bestemt skal høre sammen, og stifter ufred på jorden, – de har forbannelsen i vente, og et sørgelig husly!

– Her sier Koranen klart, at de som bryter pakten med Gud, ”ikke Bibelens Gud – men islams Gud, – Allah”, og som skjærer av, ”altså bryter pakten med islams Gud, – Allah”, de er bestemt av islams Gud, – Allah”, at de skal høre sammen. Samt som Koranen sier at det er disse som bryter forpliktelsespakten med islams Allah, som stifter ufred på jorden, og disse har forbannelsen i vente, som videre ifølge Koranen er et sørgelig tilholdssted. Her arresterer jo det islamske brorskapet seg selv, da de for lengst har åpenbart for en hel verden, at det er de som stifter ufreden på jorden. Dette fordi at de har forkastet Bibelens Jesus, Han som er Gud, Ham har islam forkastet, til fordel for islams Gud Allah, derfor oppstår ufreden og terrorvirkesomheten fra islamsk hold. Og tanken på å erobre Vesten er for dem, den store ønskedrømmen, hvor de kan stå frem og proklamere islams Allah som verdens store Gud. ”Det er viktig å merke seg denne benevnelsen ”GUD”, som Koranen bruker, også benevnelsen ”HERREN”, når Koranen bruker disse titlene, må det ikke forveksles med Bibelens ”GUD”, eller med Bibelens ”HERRE”, for den ”GUD og Den HERRE”, som omtales i Koranen, er ikke den samme ”GUD og HERRE”, som omtales i Bibelen!

Ordspråkerne 16: 28. En fordervet mann sår strid, og en baktaler skiller venner fra hverandre.

– Hva åpenbares tydelig innen islam, er at de forskjellige grupper – kaster – stammer kan ikke gå sammen. Man har jo sett deres innbyrdes problemer, de åpenbares på TV-Nyhetene hver eneste dag, hvordan det kriges muslimer mot muslimer, seg imellom. Her stadfestes Bibelens budskap atter en gang. At når mennesker lar sinnet bli forderves ved indoktrinering av det motsatte av hva som står i Skriften, så er og blir det et faktum. Det såes strid og baktalelse, dette medfører videre at venner skilles fra hverandre. I stedet for godt samhold og stabilt vennskap, effektiviseres innbyrdes vold og splid, det omfatter igjen at andre nasjoner blir innblandet i deres problemer, og så utvikler det også hat og terrorangrep på dem, og i verste fall deres hjemlige nasjoner, fordi at de sees på som ondskapen selv, i islams øyne. Det blir som ordtaket sier: ”Vold avler vold!”

– En ting er sikkert: Gamle Testamentets bøker – Salomos Ordspråk og Forkynneren/Predikeren. Begge disse skulle være en oppgave for Bibel-Selskapet å trykke i særopplag, og distribueres på Stortingets talerstol, på ethvert advokatkontor, på ethvert kommunekontor. På et hvert politikammer og lensmannskontor, da disse to Gamle Testamentets bøler, er det de er, men må også kunne sies om disse bøkene, de er de beste ”Juridiske og Visdomsfulle!” Det vil si i forhold til hva meget av det Norske lovverket inneholder.

For de som vil se, forstå, og tolke disse to bøkene slik de skal, uten egen tolkning, uten å legge noe til, eller trekke noe fra, både vil og skal høste store og verdifulle erfaringer ut av disse bøkene. Men selvsagt hele Bibelen. Intet i denne boken kommer vi utenom!