Islams sanne ansikt – Del 03

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Koranen – kapitel 18: 28b. Vi har beredt en ild for de urettferdige, som omslutter dem som et telt. Når de roper om vann, skal de få vann som smeltet kobber, som skålder deres ansikter.

– Vi merker oss tydelig ordformuleringen ”Vi har beredt en ild … osv.” for de urettferdige. Hvem er de i islams og Allahs øyne? Jo! De er de som har motsetningstanker, og motsetningsmeninger mot islams budskap, disse du og jeg er lagt innunder det islamske hatet, hvor ”vi har beredt en ild”, de har beredt hatets pine for ”ikkeislamske” – for ”ikkeAllahtilbedere”. Fra Allahs og Mohammeds ståsted, fortjener alle ”ikkeislamske” på deres rop om vann, vann lignende smeltet kobber, som skal skålde alle andre enn islams brødres ansikt. Da det er kun disse ifølge Koranen og islam som er korrekt for Gud – ”ikke Bibelens Gud – Men Koranen islams Gud, hvis navn er Allah, mens vår Gud, Bibelens Gud, er Jesus Kristus, som også er Hans navn.

Koranen – kapitel 19: 69. Ved Herren (Islams Herre – Allah)! Vi skal sannelig samle dem, og satanene også! Så skal Vi la dem stille opp rundt Helvete på kne.

– Dette islambrorskapets syn på alle andre mennesker, som ikke anerkjenner deres tro, syn, fremgangsmåte i livets forskjellige faser. De omtales som en samling ”satanere”, som ifølge islam skal stilles opp i knefall rundt Helvete. Dette er så avskyelig – og den rene åndelige hodepinen å tenke på, at en slik religion, har til og med pinsevenn-ungdommer konvertert til. Det sier oss ganske mye, derfor bør det heller ikke levnes noen som helst tvil om hva islam er. Én ond åndsmakt, ikke noe mer eller mindre, når den til og med får grepet ungdommer innenfor kristen-norges, pinsebevegelse, hvor det skulle ha vert helt naturlig, at det ikke skulle finne sted.

Apostlenes Gjerninger 7: 60. Så knelte han ned og ropte med høy røst: ”Herre, tilregn dem ikke denne synden!” Og da han hadde sagt dette, sovnet han inn.

– Vi kjenner alle beretningen om Stefanus, han ble en martyr for Jesu navnets skyld, ikke i selvmordsbombingens tjeneste for Allah, men fordi at han tilhørte Jesus og talte om Ham. Og selv der han sto midt i steinregnet, ropte han med høyst, fylt med Guds kjærlighet overfor sine motstandere, de som steinet ham til døde. Ropte han ut! ”Herre, tilregn ikke disse menneskene hva de gjør, tilregn dem ikke deres synd, men tilgi dem, kjære Jesus! Og med denne frelsesbønnen, og kjærlighetserklæringen overfor sine motstandere, sovnet han inn, og gikk over i den himmelske evigheten, full av kjærlighet og bønn for sine fiender. Dette er det motsatte av islams hatefulle religion – derfor er det så viktig i den pågående islamdebatten i tiden, å møte folket både med Koranens og Bibelens Ord, først da får dem virkelig se forskjellene, på ”ondt og godt!” Så kan man spørre: Er det islams ondskap eller er det Bibelens reddende frelsesbudskap, Statsminister Stoltenberg ønsker i Norge? I den stilling og posisjon han er i, burde han ta opp sine islamske integreringsmetoder på nytt. Og er han ærlig overfor seg selv, burde han også se at den intgrerings-taktikken, han sammen med sine sammensvorne, fører i Norge, på ingen måte er det norske folk, eller Norges fremtid!