Hva om alle hadde Jesu Kristi kjærlighet -?

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Ja, et godt spørsmål sier du kanskje, ja, det sier og spør nok de fleste av oss, seg om. Men kjærligheten til Herren er det avgjørende i våres alles liv!

Bibelen gir oss de rette ordene hva Guds kjærlighet angår, og hva den gjør med oss, derfor vil vi også lese hva skriftenes Jesus har å meddele oss også i dag!

Bibelen sier: Rom. 13:10. Kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt. Kjærligheten er altså lovens oppfyllelse.

Dette må vel sies å være kjærlighetens hovedingredienser, den gjør ikke, kjærligheten vil ikke skade vår neste, verken broder, søster, i Herren, eller andre. Kjærligheten den ligger i Kristus, derfor står det at kjærligheten er lovens oppfyllelse, som er ensbetydende med at Jesus oppfylte lovens krav og bud, det som ikke vi kunne, det gjorde Han!

Bibelen sier: 1. Korint. 13:5-7. Den oppfører seg ikke usømmelig, søker ikke sitt eget, lar seg ikke opphisse, tenker ikke ut noe ondt.

Kjærlighetens innhold kan ikke sammenlignes med noe annet, den oppfører seg til Guds velbehag, fordi at den er ikke opptatt med sitt eget, og fordi at den lar seg ikke opphisse, Kristi kjærlighet har ikke det menneskelige ondes natur, og kan derfor ikke tenke ut noe ondt mot andre.

Vers 6. Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg i sannheten.

Dette er Gudgitt funksjon i den ekte bibelske Guds kjærlighet, nettopp dette, at den gleder seg ikke over urett, urettferdighet, men den gleder seg i sannheten. Og sannheten den er Jesus, sannheten den ligger i Jesus. Så når vi gleder oss i Jesus, da gleder vi oss også i sannheten, vi er en enhets identifisering av denne Guddommelige sannheten, Jesus Kristus!

Vers 7. Den tåler alt, tror alt, håper alt, utholder alt.

Kjærligheten fra Herren, den Guddommelige kjærligheten, er det største og herligste som Herren har nedlagt i oss mennesker, og den fikk vi i den ye fødsel. Den tåler alt, den tror alt, selvsagt, alt som er godt og velbehagelig for Herren, er det den Guddommelige kjærligheten har tro på. Vi må ikke overføre den Guddommelige kjærlighetstroen på noe annet, for da blir alt galt, og uten det som Herren, vil ha frem gjennom den kjærligheten som Han har formidlet, i oss og gjennom oss! Kjærligheten fra Herren, den håper alt, det vil si, den håper på alt, har sitt håp i alt, som identifiserer deg og meg, inkluderer oss i Herrens grenseløse kjærlighet. Videre utholder den alt det som tjener og ærer Herrens navn, og oss til det fullkomne i Kristus Jesus, Han som er Herren vår Gud, fra evighetens morgen av!

Bibelen sier: Efes. 4:15. Men sannheten tro i kjærlighet skal vi i alle ting vokse opp til Ham som er hodet – Kristus.

Kjærligheten fra Herren har også denne fine egenskapen i seg, at vi i sannheten tro i Guds kjærlighet, skal vi alle som er født på ny, vokse opp til Ham – Kristus, som er vårt åndelige hode. Og i denne Kristus skal vi fullende vår fullkommenhet i kjærlighet, i himmelen for evig uten noe endeligt, men i det uendelige evige skal vi få fryde oss over der, i det fullkomne i Kristus, Han som er den fullkomne kjærlighet, og frelsesgrunnvoll for oss alle, som er født på ny – Amen!

HUSK! Vi elsker HAM fordi ta HAN elsket oss FØRST!