Homofili og teologi

https://www.lister24.no/meninger/i/1kp6nM/Homofili-og-teologi

Oppdatert: 30.jul.2018 17:59

Publisert: 30.jul.2018 17:59

Av: Kjetil Fredriksen.

Kommentert nederst av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Under denne tittelen har Elen Dahlin, torsdag den 26. et innlegg om den mytologiske skikkelsen «LILLITH».

I følge Wikipedia var Lilith (sitat) «en kvinneskikkelse opprinnelig fra babylonsk mytologi som i flere varianter har spredt seg blant annet til jødisk og kristen folketro og seinere populærkultur. Figuren antas å ha hatt sitt opphav som en kvinnelig mesopotamisk demon knyttet til storm og vind, sykdom og død. Figuren Lilith opptrådte først i en gruppe vind- og uværsdemoner eller ånder som Lilith i Sumer ca. 4000 f.Kr. Det fonetiske navnet Lilith er tradisjonelt antatt å ha hatt sin opprinnelse i oldtidens Israel og før tiden 700 f.Kr.

I jødisk folkeminne er Lilith navnet på Adams første hustru som ble skapt på samme tid og fra den samme jord som Adam, og som derfor kan tolkes som likestilt med ham. Hun forlot imidlertid Adam etter at hun nektet å underkaste seg ham, og hun ville deretter ikke komme tilbake til Paradiset før hun hadde ektet erkeengel Samael. [2] Hennes fortelling ble i stor grad utviklet i løpet av middelalderen innenfor tradisjonen aggadiske midrash, Zohar og jødisk mystisisme. [3] Den resulterende legende om Lilith benyttes fortsatt som kildemateriale i moderne kultur, litteratur, okkultisme, fantasilitteratur og skrekklitteratur.

I jødiske myter var hun skapt av jord som Adam, og derfor skulle de (med unntak av kjønn) være likeverdige og perfekte. Forskjellen på de to var at Lilith ville være alene om å være «på toppen» under samleie. Symbolsk betyr dette at hun satte seg selv høyere enn sin mann. Konsekvensen av dette ble at Gud kastet henne ut av Edens hage, samtidig som hun ble dømt til å være mor for alle onde ånder og demoner. Lilith ble så konen til demonenes leder, Ashmadai, og dronning over demonene. Ifølge folketroen er hun en trussel for kvinner under fødselen og nyfødte, og hun arbeider om natten.» (Sitat slutt).

I bibelen nevnes hun bare en gang, i Jes.34:14, og da i forbindelse med domsord over Edom, naborike til Israel. «Torner skal skyte opp i dets palasser, nesler og tistler i dets festninger. Det skal være en bolig for sjakaler, et sted for strutser. Ville hunder og andre ørkendyr skal møtes der. Raggete demoner skal rope til hverandre. Ja, der slår Lilit seg til ro og finner seg et hvilested.»

«Det er bare å sjekke teologien», avslutter Dahlin sitt innlegg med. Vel, vi ser her at det har ingenting med bibelsk teologi å gjøre. Der er budskapet klart både når det gjelder homofili og skapelsen av mann og kvinne. For dem som vil høre sannheten.

Kjetil Fredriksen, Lyngdal

********************************

Kommentar: Dette innlegget i Regionavisen Lister, av: Kjetil Fredriksen, Lyngdal, gav mening og en klarere forståelse av dette, samt som det avslørte Elen Dahlin, sine ubibelske, teologiske utleggelse av disse ting. Det viser seg bare at denne homo og lesbe teologien, faller totalt i dass på sine sterke, urimelige, ubibelske, tankebaner og forførende åndemakter.

Elen Dahlins, teologi må uten tvil ha sine røtter i den perverse homofile og lesbiske, teologiske blandingsgryten, fra fordoms tid, og denne tidens forsøk på å, homofilere, lesbiere, ikke bare tidens samfunn, men også Bibelens klare budskap, som er klinkende klart imot disse djevelske, demoniske, teologiske krumspringene, for å gjennomsyre hele samfunn med det unaturlige, innen den sexuelle arena mellom mann og kvinne, slik Herren har skapt dem.

Bibelen sier: 2. Moseb. 2:21. Da lot Herren en dyp søvn komme over mennesket, og mens han sov, tok Han et av hans ribben og fylte igjen med kjøtt.

Bibelen den er klar, Herren tok ikke et element fra hvem som helst, eller fra et hvilket som helst objekt, da Han, skulle skape Eva. Men han skapte, dannet, formet, en kvinne, en hustru, en brud, beregnet på et ekteskap med Adam, men for at DNA`n, skulle fungere i et enhets forhold, måtte det som skulle komme ut av Adam, være identisk med Adam. Her finner vi bruden, menigheten i Kristus, Kristus i menigheten. Den åndelige DNA`n, fungerer og virker i en fullkommen harmoni, fordi at det er et gjensidig mellom begge, menigheten og Kristus, likesom mellom Eva, Adams brud, som var tatt ut av Ham. Derfor førte Herren dem også sammen, til å være ett, en enhet i ekteskapet. «Altså ikke rom for noen som helst sexuell avvik!» Så også mellom menigheten og Kristus, i det åndelige fellesskapet! «Derfor ikke rom for noe som helst åndelig avvik!» I forholdet mellom Herren Jesus og menigheten! Alt er skapt, fysisk rent, og åndelig rent, uten all denne djevelske, ubibelske teologien som florerer vilt i tiden, for å forkynne at det naturlige, er unaturlig, og det unaturlige naturlig! Og det bibelsk åndelige ubibelsk, og det ubibelske åndelige, bibelsk åndelig! Det er slik det fremstilles i denne endetidens, livsfarlige forførende teologiske åndemakts strømninger!

Bibelen sier: 2. Moseb. 2:22. Og Gud Herren bygde av det ribben Han hadde tatt av mannen, en kvinne, og førte henne til mannen.

Her formidler Bibelen det sanne virkelighets bilde av kvinnens tilblivelse, hun ble tatt ut av Adam, og ført tilbake til Adam, som Adams hustru, Adams brud. Slik som menigheten ble tatt ut i Kristus, før verdens grunn var lagt, og ført inn i Kristus, gjennom det fullbrakte Golgataverket, hvor frelsesverket, forsoningsverket, ble fullført for at ordet om forlikelse skulle bli oppfylt, om at: «Gud forlikte verden, (den utvalgte bruden, menigheten,) med seg selv i Kristus Jesus.» Som ble forenet med Kristus, ble ført til Kristus, i det fullbrakte forsoningsverket, slik som Herren førte Eva til Adam, i et fysisk ekteskap, ble menigheten, bruden, ført til Herren Jesus Kristus, i et åndelige ekteskap, i frelsens fullkomne forsoningsverk på korset! Her finner vi ikke fnugg av urent sexuell aktivitet, heller ikke fnugg av uren åndelig aktivitet. Men kun slik Herren, har skapt, og forordnet alt slik det skal være, fra før tidenes morgen, det vil si, før verdens grunn var lagt!

Bibelen sier: 2. Moseb. 2:23. Da sa mannen: Denne gang er det ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles en manninne, for av mannen er hun tatt.

I motsetning til det Herren hadde skapt før, og sannsynligvis sier Bibelen: «Denne gang er det ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt!» Hva taler Bibelen om her? Jo, det er sikkert bibelsk rimelig at det Bibelen taler om her, når den sier: «Denne gang!» Så er det en kvinne i motsetning til mannen, som Herren skapte denne gangen, ikke en mann til, for å sammenføye to menn, men: «Denne gangen!» Skapte Herren en kvinne, for å sammenføye, èn mann og èn kvinne! Ikke èn mann og èn mann, for det er så hinsides all sunn menneskelig fornuft, og åndelig fornuft. Slik at den teologien som formidler et slikt budskap, mann og mann, eller kvinne og kvinne, skal en dag falle på sin egen dårskap, og det fallet blir større enn det største fall noensinne tidligere!

Men det er merkelig med: «Mytologi, Babylonsk mytologi, spiritisme, okkultisme, trolldom, og allt annet slikt ubibelsk. Det virker som der er stor åpning for slik, sammenblanding innenfor denne tids, denne endetidens, mange nyanser av villfarelse! DESSVERRE MEN SANT!»

Det er ikke vanskelig å forstå broder Paulus` ord når han advarer mot kvinnelige teologer, han vist og forutså helt sikkert hvilken vei det ville ta, dersom den frekke, «albuesegfrem», feminismen fikk slippe til, derfor var det også at Paulus advarte, sterkt imot slike nedbrytende krefter, i åndelig teologisk, sammenheng!

Bibelen sier: 1. Tim. 2:12a. Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer.

Paulus måtte uten tvil ha godt kjennskap, og god innsikt i datidens: «Rødstrømpebevegelse?» For ut fra hans bestemte ordelag er det tydelig, at det sannsynligvis var en del av slikt ubibelsk sludder, som måtte ryddes opp i på apostelens tid. Men sammenligne vi Paulus` ord, med tiden i dag hvor den religiøse, ugudelige: «Rødstrømpebevegelsen» Råder grunnen, i eldsteråd, ledende forkynnertjeneste, på øverste hylle er det ikke vanskelig å forstå, den sodomitiske og gomorritiske, åndens virkende kraft i de mange religiøse trossamfunn i tiden.

Den gjenfødte, ydmyke, oppriktige, åndelige, kvinnen vil ikke ha noe problem med å forstå Paulus` tanker, i det han skriver i ovennevnte Bibel skriftsted. Men den kjødelige: «Albuesegfremkvinnen», den vil ha store, nær sagt, uløselige problemer med å forstå, de bibelske forordninger, veiledninger, og formaninger! Hvorfor? Jo, fordi at disse sistnevnte vil ha alt og alle ting, av det åndelige og det kjødelige, mikset sammen i en pose, underlagt deres ubibelske: «Rødstrømpeforordning!» Det er bare slik det er, kjødet vil ha mere kjød, og det bibelske åndelige vil ha mere av det bibelske åndelige!

«Det er et ufravikelig faktum – Kjødets natur og Åndens natur – Står hverandre imot – AMEN!»