Guddommens Teofani Åpenbarelse

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Herrens måte å åpenbare seg på ligger på et langt høyere åndelig nivå, enn hva vi kan tenke eller forstå fullt ut!

Det gagner oss ingenting, å prøve på i komme inn i de åndelige åpenbarelse, dersom vi ikke vil tro forkynnelse åpenbart av Den Hellige Ånd, for det er kun denne funksjonen i Guddommen, som åpenbarer dybdene i Gud, ingen annen funksjon kan gjør det.

Bibelen sier: Lukas 24:30-31. Og det skjedde da Han satt til bords med dem, da tok Han brødet, velsignet det og brøt det.

Da ble deres øyne åpnet, og de kjente Ham. Så ble Han usynlig for dem.

Det er underlig når Herren åpenbarer seg, det skjer ikke slik vi mennesker, tenker og tror og ønsker det, men halleluja, Han gjør det på sin måte. De kjente Ham ikke igjen, men de merket at hjertene deres brant da Han, talte til dem på veien. Men ved borddekkingen, da Herren satt til bords med dem, da kjente de Ham igjen, da Han tok brødet, velsignet og brøt det, da ble deres øyne åpnet, og de kjente Ham igjen. Så kan en gjerne stille seg dette spørsmålet, hva kjente de Ham, igjen på, var det måten Han brøt brødet på, eller på naglemerkene i Hans hender? Vi skal ikke gjøre noe spekulativt ut av dette, for der står ingenting om, tegnet som de kjente Ham igjen på. Den eneste bibelske, rimelige tanken er, kanskje måten Han brøt brødet på?

Men vi skal merke oss hva Bibelen sier på slutten av vers, 31. Så ble Han usynlig for dem. Her får vi en klar beskrivelse av en av mange måter som Herren åpenbarer seg, for så å bli usynlig for oss. Det er dette som kalles for en, Teofani åpenbarelse, en Teofani åpenbarelse, er en uvanlig, ofte plutselig og hurtig forbigående åpenbarelse av en guddom. Det var en slik åpenbarelse, de to Emmaus-vandrerne fikk oppleve, av Guddommen Jesus, som plutselig var der, satt til bords med dem, brøt brødet sammen med dem. Og så ble Han usynlig for dem, vi skal se noe videre på hvordan Jesus, åpenbarte seg, for mennesker på Bibelens tid, i Midt-Østens Israel.

Bibelen sier. Markus 16:12. Deretter åpenbarte Han seg i en annen skikkelse for to av dem mens de gikk på veien og skulle ut på landet.

Her får vi igjen se en Teofani-åpenbarelse av Herren, deretter åpenbarte Han seg i en annen skikkelse, for to av disiplene mens de gikk på veien. Plutselig så er Herren der og vi får se Ham i en skikkelse som vi ikke forventer, men alikevel gir Han seg tilkjenne, og den tryggheten der følger med, når Herren åpenbarer seg, den gir oss en bibelsk, profetisk, åpenbarelses visshet om at dette er Herren!

Dersom vi skal bokstav-tolke Guddommen i henhold til de mange forskjellige måter Herren, åpenbarer seg på ville vi få et forvirrende, virrvar av mange personer som der ikke, finnes dekning for verken i Bibelens profetiske ord, eller i Guddommen. Vi må legge bort bokstav-tolkningen, og se disse tingene i lys av Den Hellige Ånds, lys og åpenbarelse.

Gjør vi det, vil alle brikker falle på plass der de skal være, i stedet for der de ikke skal være. Hva har treenighets-teologene å stille opp med imot dette, profetiske budskapet om Herrens Guddom, og imot Hans måte å åpenbare seg på? De har faktisk ikke fnugg av noe som er relatert til sann Bibelsk, åpenbarelse i dette spørsmålet. Det eneste de mot-argumenterer med, det er den gamle katolsk/ lutherske, forvrengte bokstav-tolkningen, som ingen dekning har i skriften!

For det eneste som skriften dekker, det er det som er åpenbart av Den Hellige Ånd, fordi at hele Bibelen er en bok som er basert på tro, åpenbaring, og handling i overenstemmelse med Herrens velbehagelige vilje! La oss være grunnfestet der!