Er det mulig at Antikrist er homofil?

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen. Del-1.

En forvirringens tid! Hvem – Hva – Hvor? Dette kan ikke være mulig sier du? Nå skal vi se, det er et ord i skriften som man kanskje ikke har merket seg så meget, med tanke på Antikristens identitet i en slik sammenheng. Hørte så vidt en antydning om det i en tale, som jeg nettopp lyttet til for kort tid tilbake, vi skal se litt nærmere på dette med åpenhet, kanskje vi får se ting her som man aldri har tenkt over tidligere.

Daniel 11: 37. Han bryr seg ikke om den Gud som hans fedre tjente, ”OG HAN BRYR

SEG HELLER IKKE OM KVINNERS LENGSEL” eller noen annen gud.

For Han skal gjøre seg selv større enn dem alle. Går vi ut fra Daniel 11: 37, synes det som om Bibelen gir oss et lite signal om, at, den kommende Antikrist, faktisk talt er homofil, og nå tales det ikke om hans forløpere, men om den djevelinkarnerte personen som skal stå fram i den siste nedtelling av denne verdens nåværende eksistens. Vi merker oss hva Bibelen sier om denne kommende Antikrist, verdens siste djevelinkarnerte person – personlighet. ”Han bryr seg heller ikke om kvinners lengsel, eventuelt deres lystige, forlystelsesfulle heterofile sexliv!” Dette likeså lite som han bryr seg om hans fedres Gud, og heller ikke noen andre gud, han skal gjøre seg større enn dem alle.

Vi skal merke oss at Bibelen sier, Han bryr seg ikke om den Gud som hans fedre tjente, utav det forstår vi at den kommende Antikrists opprinnelse, må enten noen tror det eller ei, komme fra et folkeslag, Antikrist har med andre ord en nasjonalitet. Og det som er sikkert, i hvert fall så er det den normale Bibelfortolkningen, når det gjelder hans nasjonalitet, han må være Jøde, ellers vil ikke Jødene ta imot ham som deres Messias. Han er med andre ord den kommende falske Messias, åpenbart i en djevelinkarnasjon i et menneske, nemlig Antikrist, i Antikrist ligger det også, at Antikrist er en forræder av sitt eget folk, Jødene, i og med at han er en Djevel i menneskeskikkelse, av Jødisk opprinnelse. Dette gjør han både til: Antikrist, den falske profet, og dyret, men på grunn av hans Jødiske opprinnelse, en forræder av sine egne, slik som Jesus ble forrådt av sine egne, Judas Iskariot, vil Antikrist i sin falske Messias, presentasjon av seg selv, forråde det Jødiske folket, og føre dette folket inn i den største nedslaktningsprosess noensinne.

Er det mulig at Antikrist er homofil?

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen. Del-2.

«Hitlers Holocaust», er for barnemat og kirkekaffe å regne, mot det som venter det jødiske folket når denne djevelen, i menneskeskikkelse, står frem på verdens scenen, og forlanger all tilbedelse og hyllest. Så skal vi se litt på hans kvinnesyn: ”Han bryr seg heller ikke om kvinners lengsel!” Hva kan dette egentlig si oss? Når Antikrist ikke bryr seg om kvinners lyst – kvinners seksuelle hemningsløse sexbegjær!” Er det virkelig mulig at det er det Bibelen taler om, i denne korte versjonen, av Antikristens interesse, hva «kvinner angår?» Dette skal man ikke se bort ifra, skal man se det ut fra tidens utvikling, kan det vel neppe levnes noen tvil, utviklingen viser tydelig at hele djevelinkarnasjonens åndevirksomhet, er inntakt på alle livets områder, uansett hvilke.

Ihvert fall ser man tydelig at homo og lesbevekkelsen går over jorden i denne tiden, derfor kan det ovennevnte bibelordet, ikke utelukkes at Antikrist er homofil. ”Han bryr seg ikke om kvinners lyst, er sannsynligvis kvinners seksuelle behov, mellom mann og kvinne!” Er det slik å forstå, Daniel 11: 37, er det da også, enda lettere og forstå Jesu profetiske ord om endetidens Sodoma og Gomorrautvikling, som forbereder denne antinormale seksualitet.

Men det skal vel heller ikke legges skjul på at Antikrist sannsynligvis innehar begge

Egenskapene, nemlig heterofil så vel som homofil, men legger sterkest vekt på det homofile, for på denne måten, er det også mulig å få den maskuline tilbedelsen på plass, slik Bibelen omtaler den, hva det homofile angår, det er bare en tanke, men den homofile tanken om Antikrist, er den mest interessante. For det taler for seg selv, at da faller den lesbiske brikken på plass av seg selv, har allerede gjort det. ”Eller noen annen gud. For Han skal gjøre seg selv større enn dem alle!”

Dette sier oss kanskje også noe av stor betydning, nemlig at Antikrist må uten tvil ha kjennskap til, kunnskap om, være inkarnert i alle andre religioner, religioner som er Bibelfremmede. Siden han ikke skal bry seg, ta hensyn til noen annen gud, men setter seg selv i, og over, og i stedet for dem alle, både de ubibelske religioners guder, og tar plass i stedet for, og over den Bibelske Gud. Kan ikke dette muligens fortelle oss noe om at Antikrist og er en inkarnasjon, av både Islam, Buddhisme, Shintoisme, Katolisisme, og mange andre religioner med dem. Og hver av disse religioner har hver sin guddom, Antikrist kjenner dem alle, men når han kommer på scenen, vil alle disse bli slukt opp av Antikristens egenformede religion, som kun vil bli tillatt som formidlende, tilbedelsesreligion, med hele hyllesten og tilbedelsen fokusert på Antikrist.

Er det mulig at Antikrist er homofil?

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen. Del-3.

Det er slik det vil bli, for som ovenfornevnt, Antikrist skal gjøre seg større enn

dem alle. Hvem alle? Jo! Alle disse forskjellige religionene, og deres ubibelske avguder – guddommer. Han kjenner dem alle fra ”A – Å!” Og han vet å føre dem sammen med sin enhetsreligionstanke, hvor han gjennom denne tanke skal føre hele verden vill, og alle statsmakter, alle som ikke ser denne sannheten vil bli et lett offer for denne Djevelen, når han trer frem for verden, i sin forkledde karismatiske, religiøse, falske Messiasforkleddning.

I og med at Antikrist har identifisert seg med alle de forskjellige guddommer, som igjen representerer de mange forskjellige folkeslag, så er det ikke urimelig at han vil, selv om han er Jøde av opprinnelse, kommer fra en annen nasjonal oppfostring, og gjennom denne, inspirert av Djevelen, fått alle Djevelens utenkelige kunnskapens og visdommens magiske tanker, som ligger oppladet i ham, klar til å iverksettes for å ødelegge, sende hele verdens befolkning, inn i en elendighet ingen har sett maken til tidligere, og vil heller aldri mer komme til å se noe slikt. Det er såmen ikke urimelig, at Antikrist vil komme ut av Islam, men hans Jødiske røtter kan ingen viske ut, eller nekte for, for Jøde må han være ellers vil ikke Jødene la seg bedra i deres uvitenhet, og godta og innsette ham som deres Messias. Men dessverre, han blir deres forræder og falske Messias.

Moses var ingen Antikrist: Bare så det er klart. Men Gud tillot at Moses ble oppdratt ved Faraos hoff, og ble lært opp i alle Egyptens kunstner og grep, men i dette hadde Gud en plan med Moses. Da Moses senere skulle føre Jødene ut fra Egypten, kunne ingen av Egyptens tryllekunstnere lure Moses, ved de etterligninger og tryllekunstner som de utførte parallelt ved det Moses gjorde på Guds befaling. Det var nemlig viktig at Moses hadde kunnskap om disse tingene, for ved at han hadde det, kunne han overbevise dem om at det han uførte av tegn og under, det var fra Gud. Samtidig som han overbeviste motstandere, Faraos tryllekunstnere, og djevelske vismenn, at det som dere har, er ikke fra den Gud som jeg tjener. Men det som dere har er fra, deres hedenske guddommer.

 Er det mulig at Antikrist er homofil?

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen. Del-4.

 Moses var Guds tjener: Bare så det er klart. Det vi skal frem til i dette tilfellet, det er at selv om Moses var opplært i alle Egyptens tyllekunstner og kulturelle hedenskap, så var han Jøde – en ekte Israelitt. Og de kunnskapene som han fikk opplæring i, i Egypten, ble ikke omsatt i ondskap mot Jødene, dette fordi at Moses var utpekt av Herren til et redskap for Ham. Han var Guds profet – Ingen større profet enn Moses har hvert til, verken før eller senere. For til ham talte Herren ansikt til ansikt! 5. Mosebok 34: 10 – 11.

Men med Antikrist er og blir det annerledes, han kommer, er nå underveis i denne endetidens begivenheter, han er identifisert med all denne djevelinnfiltrerte ondskapen som er, innen alle religioner, og guddommer, må være det, for å være den fullkomne menneskeskikkelsen, i ondskap, for at Djevelen skal gjøre sin inkarnasjon i ham. Derfor er der ingen ting i veien, for at han som Jøde, og Jødefolkets forræder kan ha sin oppfostring i en eller annen, annen nasjons djevelske religion og virke. Men tenk bare noe så uhyggelig – Allikevel Jøde!

Vi må også huske på at Judas, han som forrådte Jesus var Jøde, men allikevel en forræder, av sin egen Herre og Gud, som også kom av Jødisk slekt etter kjødet, genetisk. Vi skjønner – gjør vi ikke? Slik også med Antikrist, han vil komme til sitt eget folk, som en falsk Messias, og som en forræder, og de vil ta imot ham. Uansett nasjonalitet, det avgjørende er at han er Jøde, og kommer med pomp og prakt! – sannsynligvis? ”Uansett nasjonalitet – kan det være mulig at Antikrist kommer fra dette landet……….? Tør ikke tenke tanken ut – men dette landet er sterkt opptatt av en verdensregjering – og ”666”………….? Eller fra dette landet, som kanskje burde være det mest sannsynlige………..? Skal ikke signalisere noen dypere formening om hvilket land – men verden kan få en uventet overraskelse…………?”

Er det mulig at Antikrist er homofil?

 Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen. Del-5.

Johannes evangelium 5: 43. Jeg er kommet i min fars navn, og dere tar ikke imot meg. Hvis en annen kommer i sitt eget navn, så tar dere imot ham.

Her sier Jesus tydelig og klart etter først å ha sagt, at Han kom i Sin fars navn, men de ville ikke ta imot Ham. Men når en annen kommer i sitt eget navn, ham tar Jødene imot. Og dette er ingen andre enn den falske Messias, Jødenes forræder, hvis navn og tittel er: «Antikrist!» Klarere kan det i virkeligheten ikke bli! ”Verden står rett foran dette bedraget nå – Det ligger i hvert fall ikke så altfor langt frem i tiden!” Vi må huske på at Herren tillater at vi får Bibelsk lys og Åndelig innsikt i det som skjer, både på godt og ondt, og dette har kun en hensikt, nemlig for at vi skal ta oss i vare, ha et klart åndelig gangsyn, inspirert av Den Hellige Ånd, til å skille mellom det som er Bibelsk guddommelig, og det som ikke er Bibelsk guddommelig!

Så la oss gi akt på Daniel 11: 37. Hvor det faktisk gis signaler, om man ikke helt misforstår, så kommer Antikrist til å fremstå som homofil! Etter tidens utvikling, kan dette ikke utelukkes! Har tanken på bortrykkelsen streifet noen gang? Det kan i hvert fall være et tankekors for mange, og ligger innenfor den fullkomne Bibelske grensen, for alle og enhver å ta at nota. Den enkelte velger selv, og må selvsagt stå ansvarlig for sine valg. Men la oss, enten noen liker det eller ikke, se litt på bortrykkelsen, og å bli latt tilbake etter at Jesu Kristi menighet er tatt bort fra jorden.

Bortrykkelsen: «Fortvilelsens øyeblikk! Bli med? Eller latt tilbake?» Det er et viktig spørsmål, og det gjelder oss alle! Skal vi bli med når Jesus kommer på skyen for å hente de frelste, eller skal vi bli tilbake. Derfor er det så viktig å ta dette spørsmålet til

hjerte, slik som også overskriften stiller spørsmålet. ”Har tanken på bortrykkelsen streifet noen gang?” Tidens virkelige situasjon viser oss i klartekst, at vi kan ikke skyve slike spørsmål fra oss, det går ikke for alvoret er allerede over oss. I hvert fall når det gjelder tidens tegn, og Jesu Kristi komme på skyen for å hente menigheten. Skal da du med alle dine bli tilbake? Tenke seg noe mer fortvilet enn å stå der tilbake, og se opp mot himmelen med et dødens nødrop i fra hjerte. ”Herre frels, Herre frels!” Men for sent, for sent, Jesus har hentet sine en gang for alle, det kommer aldri til å skje igjen! Ufrelste venn skal det bli din lodd, og bli overlatt til Antikrist og den store trengsel, og få oppleve det største skrekkscenarium noensinne?

Er det mulig at Antikrist er homofil?

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen. Del-6.

1ste.Tessalonikerbrev 4: 16. For Herren Selv skal komme med et rop, med en overengels røst og med Guds basun stige ned fra Himmelen. Og de døde i Kristus skal stå opp først.

Det blir litt av en dag, når Herren Selv stiger fra Himmelen, med en overengels røst, etterfulgt av Guds basun, og med et bydende rop, et rop til de som er døde i Kristus, for at de skal stå opp fra de døde, deretter høres ropet rett inn i menighetens ører. Og så skjer det, la oss lese videre i Bibelen, svaret ligger der.

1ste.Tessalonikerbrev 4: 17. Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket opp i skyer sammen med dem, for å møte Herren i luften. Og så skal vi alltid være med Herren.

Deretter sier Bibelen, hva deretter? Jo etter at de døde i Kristus har oppstått fra de døde, skal

vi frelste som da lever på jorden, sammen med de oppståtte døde i Kristus, vi skal rykkes opp i skyer sammen med dem. Der er en årsak for at vi skal det, Bibelen sier, at det er for at vi skal alltid være sammen med Herren.

1ste.Tessalonikerbrev 4: 18. Derfor skal dere trøste hverandre med disse ord.

Bibelen sier faktisk at det er en trøst å bli minnet om disse ord, at vi skal være med Herren på skyen. Men hvem er de som skal trøstes ved disse ord? Det er de som er frelst fra synden gjennom Jesu Kristi forsoningsblod, det er de det gjelder. Hvordan står det så til med deg som står utenfor samfunnet med Herren? Har du tenkt å bli stående der, uten og få din sak i orden med Herren Jesus Kristus?

Du blir ikke med i bortrykkelsen om du ikke omvender deg fra din synd, det er nemlig synden som skiller deg fra Gud, og som skiller Gud fra deg, men nå er tiden for din frelse, nå før bortrykkelsen, og Antikrists overtakelse og terrorvelde som han vil la velle utover hele jordens befolkning. De som er på jorden etter bortrykkelsen, og det er de som har sagt nei til frelsens kall, før Herren henter sine i bortrykkelsen på skyen! ”Skal det bli deg?” MaranAta! MaranAta! Amen! Amen!