Endetiden er preget av total forvirring

Er det så svært underlig at det er slik? Nei, det er ikke det, nettopp dette er det Bibelen profeterer om, hva endetiden angår! Tiden vi lever i nå!

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Vi klarer aldri om å stille skriften frem som løgnens budskap, det er der mange som har prøvd på, men det har blitt det virkelige store bomskuddet, for alle som har forsøkt seg på det!

Til og med den engelske vitenskapsmannen, fritenkeren og ateisten, Charles Robert Darwin. Født 12.02.1809. Død 19.04.1882. 73 år gammel i Kent i England. Gravlagt i Westminster Abbey. (Ifølge Wikipedia.) Denne mannen var, er kjent som en fremstående vitenskapsmann, også fritenker, og ateist, det vil si total gudsfornekter.

Denne mannen gav ut bibelmotstridende bøker, utviklingslære o.s.v. disse bøkene hans forførte og forvirret mange mennesker, slik at de forkastet tror på Bibelens ord om skaperverket, på grunn av Charles Robert Darwins, ubibelske tanker og fantasier om Guds skaperverk.

Men da Charles Robert Darwin, lå på dødsleie og skulle forlate denne verden, spurte han sykepleieren sin om hun eller han, ville gi ham boken. Disse viste hvilken bok Charles Robert Darwin, pleide å lese i, og idet sykepleieren gikk til bokhyllen og skulle hente denne boken, brøt Charles Robert Darwin, ut, ikke den, men «BOKEN!» Da forsto Charles Robert Darwins, sykepleier hvilken bok det var Charles Robert Darwin, ville ha – «Det var Bibelen!»

Men denne sannheten kom ikke frem på Wikipedia, og etter sigende sendte Charles Robert Darwin, ut en pressemelding til forleggerne, utgiverne av bøkene hans, om at disse skulle trekkes tilbake. Hvorfor? Jo, fordi at sannheten hadde gått opp for Charles Robert Darwin, om at Bibelen var sann, og at han, Charles Robert Darwin, hadde tatt feil. Hans ordre om tilbaketrekking av bøkene hans, ble aldri etterkommet, og det ble heller aldri offentlig publisert, at vitenskapsmannen, fritenkeren, og ateisten, Charles Robert Darwin, var blitt frelst, og gitt sitt liv til Herren Jesus Kristus, på sitt dødsleie.

Denne informasjonen om Charles Robert Darwins, frelsesopplevelse leste jeg for, 30 år siden, tenker jeg det må være, i «Krigsropet» frelsesarmeens blad som kommer ut noen ganger i året, vet ikke hvor mange ganger? Men det får nå så være, bare så beklagelig at jeg ikke har det fantastiske innlegget her, om Charles Robert Darwins, frelsesopplevelse, med Jesus!

Men det jeg vil frem til her, det er, at all våre uttalelser, skriverier, meninger, som vi offisielt har formidlet, det blir stående etter at vi har gått ut av denne verden, og inn i den ugjenkallelige evige. Derfor er det av avgjørende betydning at det vi formidler, at det har en bibelsk sannhetsgestalt i seg, for mens vi lever, og etter vår bortgang fra denne verden, vil det leve og tale til den etterlatte generasjonene. Enten som løgn som fører til villfarelse, eller til åndelig veiledning som fører til frelsen i Jesus Kristus.

På grunn av massevis av falsk lære, fornektelse av Bibelens virkelige sannhet, som har vært formidlet og fremdeles blir formidlet, er verden inne i denne åndelige dødbringende situasjonen, som vi nå er i, nemlig denne! «Endetiden er preget av total forvirring!» All denne forvirringen på grunn av ubibelske doktriner, forvrengninger av skriften, synsing, fantasier, ville filosofiske tankebaner, o. l. som ikke henger verken på gaffel eller greip!

Følger vi bare litt med, så forstår vi litt av endetidens grufulle, men samtidig så religiøs-søte, smigrende, og snikende innspill fra de forskjellige tidens religiøse retninger. Se tidens superpredikanter som går på prekestolene i disse tider, med er bibelfremmed utleggelse av ordet, som i seg selv ikke er noen utleggelse, i hvert fall ikke i overensstemmelse med skriftens budskap. Men i aller høyeste grad, i overensstemmelse med menneskelige, kjødelige tankebaner, som tjener kjødet fornøyelse, mer enn det tjener Herrens dyrebare sak, om menneskers frelse, uten åndelig åpenbarelse i det hele tatt!

Endetidens såkalte: «Kristne TV-kanaler!» som ikke formidler noe annet, enn religiøs reklame, intervjuer, herlighetsteologi til de grader som verden aldri har, verken sett eller hørt før! Verdensberømte predikanter uten åndens profetiske åpenbarelse, bestiger talerstolene og formidler et budskap, som skaper en luftig, kjødelig velvære stemning, som verken djevler, eller lengtende, hungrige, sultne mennesker kan bli frelst ved! En tragedie spør du meg, og en tragedie spør du brødre og søstre som virkelig er født på ny.

Vi vansmekter, og sannsynligvis hadde vi død av åndelig tørst, om vi ikke hadde fått, hadde noe annet på innsiden fra før. Men vi har den ånd i oss, som åpenbarer og avslører endetidens groteske, religiøse humbug som kun har disse ingrediensene i seg. Villfarelse, forførelse, vantro mot ordet, forkynnelse uten fnugg av ordets betydning og veiledning, som kan føre mennesker inn på troens åpenbarelses områder i ånden!

Bibelen taler om endetidens villfarende, falske profeter som kommer til, ja de gjør det allerede, de oversvømmer de religiøse forsamlingers talerstoler, med et budskap: «Ikke Så sier Herren – Men Så sier Predikanten – Og så sier den falske Profeten!» For det er det som er «in,» i tidens falske religiøse komediespill! Gud hjelpe oss i fra allt dette ubibelske vrøvlet, i Jesu navn!

Bibelen sier: 1. korint. 10:7. Heller ikke må dere bli avgudsdyrkere slik som noen av dem. Som det står skrevet: Folket satte seg ned for å ete å drikke, og de stod opp for å leke.

Bibelens taler er formanende klar og tydelig, den advarer oss ved å minne oss om hvordan Israel i ørkenen, ved utvandringen fra Egypt, kom ut av Herrens ledelse, for å ta saken i egne hender og avgudsdyrkelsen var et faktum, og de frydet seg i denne avvikende dårskapen, fra Herrens, lederskap under ørkenvandringen. I stedet for salvet åndelig Gudstjeneste, under den profetiske ånds åpenbarelse, så festet de i sine kjødelige lyster. Bibelen sier, de satte seg ned for å ete og drikke, sannsynligvis en ete og drikkefest i fråtsing, under ukontrollert drikking o.s.v. og når de hadde blitt drukne nok, og mistet alle hemninger, sto de opp for å leke. Men det som kanskje er det store poenget å trekke frem her, det var ikke bare beruselse, av den fysiske drikken, men at de hadde fylt sitt indre sinnstanker, med en åndelig uren vin / drikk, det trenger vi vel ikke tvile på.

Hva er det vi ser i dagens endetids gudstjenester? Jo vi ser mer og mer av drikke-kalasets, dårskapsfylde i de erstatninger som i denne tiden åpenbares i dagen, for øynene på hver og en. Og man skal ikke være blind for å se dette, til og med verden, ser denne endetidens dårskap og villfarelse, i disse endetidens sirkus gudstjenester, og løsslupne religiøse, respektløse holdninger som er hovedingrediensene, i disse endetidens åpenbaringsløse samlingenes, uåndelige galskap, dårskap, ugudelighet. Sier du det? Ja, det sier jeg, for det er nettopp slik det er!

Bibelen sier: Åpenb. 4:17-18. Fordi du sier jeg er rik, jeg har overflod og har ingen nød – og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken, så råder jeg deg at du kjøper av Meg: Gull, lutret i ild, for at du kan bli rik, og hvite klær, for at du kan være kledd i dem og din nakenhets skam ikke skal bli stilt til skue, og øyensalve til å salve dine øyne med, for at du kan se.

Her taler Herren, til Laodikeamenigheten, en frafallen menighet i aller høyeste grad. Laodikeamenigheten, forteller oss at endetidens menighet vil være i samme situasjon som Laodikeamenigheten, tatt i betraktning datidens Laodikea-menighetens tilstand og stilling, så er det også den situasjonen som endetidens menighet vil befinne seg i. Derfor er denne tid menighets tilstand og stilling, faktisk Laodikea-menighets tid, i endetiden.

Fordi denne tids menigheter med deres slott, luksus, sus og dus i alle retninger, boltrer seg i lek, dans, drikk, spising, i fråtseriets regi. Pengeprat, pengetigging, for å holde deres luksuriøse, religiøse, åndelige, horeskute på rett kjøl under den falske åndens vind i seilene. Også i denne tid skryter de av, sine religiøse sirkushaller, underholdningshaller, taler om rikdom, overflod og at de har ingen nød. Men den store tragedien midt i alt dette, det er at de er totalt blinde for at de er, usle, ynkelige, nakne, fattige, blinde!

Hva er det de er blinde, usle, ynkelige, nakne, og fattige på? Jo, det er åndens åpenbarelse for profetordets, endetidsoppfyllelse, av endetidens utvikling, på den religiøse forvirrende, forførende sektor. Heller ikke om profetordets oppfyllelse, av denne endetidens verdensbegivenheter, det er der ikke verken åpenbarelse, eller begrep om.

Men lovet være Gud og Lammet, som oppfordrer denne endetidens Laodikea-menighetstid, til å kjøpe gull lutret ild, altså åndelige verdier, kjøpe i denne sammenheng, vil si å la Herren, få ta hånd om tilstanden og stillingen, og så får de Herrens, åndelige rikdommer tilbake. De blir rike, i den åndelige klesveien, de får et klart profetisk syn, når de overgir alt det negative til Herren, i bytte med Herrens, åndelige rikdommer, i stedet for å leve i den åndelige minus-standeren, tilstanden og stillingen som de lever i, i denne tiden!

Bibelen sier: 2. Korint. 4:2. Vi har sagt oss fri fra alle skammelige snikveier og farer ikke frem med list. Heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å legge sannheten åpent fram, anbefaler vi oss for Guds ansikt til alle menneskers samvittighet.

Dette er det åndelige elskelige budskapet fra Herren, vi gir akt på og lever i, vi som har fått del i å vandre slik i ordet. Vi kan ikke avvike fra det, det ble født inn i oss, i utvelgelsen før verdens grunn ble lagt! Vi har sagt oss fri fra alle skammelige snikveier, og disse skammelige snikveiene formidler, falsk forkynnelse og lære. Og holder sannheten nede i urettferdighet, men slik gjør vi ikke i den bibelske guddomsåpenbarelsen, i den legger vi sannheten fram for enhver, og det med god samvittighet. Både for Herren, Selv, og mennesker! Og i dette kan vi også anbefale oss selv for Guds ansikt, og for alle menneskers samvittighet. Det vil si, så sant vi lever i det, et ?-tegn for noen, men et himmelsk !-tegn for alle som elsker Herrens åpenbarelse, for endetidens begivenheter!

Endetidens løsning på alle ting for å samle folket, det er kompromissets grunnvoll, det har jeg en klar uttalelse om fra en ledende broder i en dissentermenighet, og han sa det slik. «Vi liker å høre forskjellige forkynnere, fra forskjelige menigheter!» Ja, slik kan det være blant de mange forsamlinger i tiden, men en slik uttalelse signaliserer i hvert fall et tydelig kompromiss, for å samle folk til sin (e) forsamlinger! Men et stort og viktig spørsmål dukker opp i en slik sammenheng. Hvordan skal de som sitter å lytter til et slikt mangfold av blandingsforkynnelse, finne den åndelige veiretningen? Det må bli, og det er, enten man liker å høre det, lese det, eller ei. Så er det et enste spindelvev, nettverk av forvirring, og religiøs grums alt sammen!

Bibelen sier: 2. Korint. 2:17. For vi er ikke som de mange andre, slike som forfalsker Guds ord for å tjene på det. Men i renhet, som av Gud, taler vi for Guds åsyn i Kristus.

Det er her vi kristne må holde oss i denne tiden, vi må forene oss med de som Paulus, omtaler, som de som ikke er av de mange andre, som forfalsker skriftens ord for å tjene penger på ordet. Men at vi må sammen med de som ikke forfalsker ordet, men som i guddommelig renhet, den renhet som er av Gud, legger frem skriftens ord, for Guds åsyn i Kristus Jesus. Har vi den innstillingen, da har vi også denne innstillingen, at vi ønsker ikke å høre på alle slags forkynnelse, fra forskjelige forkynnere. Og Bibelen den er klar, alle bibelske forkynnere, skal ha et enhets budskap, som er identisk med skriftens ufeilbare ord. For den, de, som har et likt budskap, og står samlet om et slikt budskap, på ordets grunn, de er Bibel-identiske, og har definitivt den rette åndelige, DNA`n, og det er den vi trenger i denne endens tid!

Bibelen sier: 2. Korint 13:8. For vi makter ikke noe mot sannheten, bare for sannheten.

Det er her Herren har plassert oss, og Han, har født det inn i oss i utvelgelsen i Kristus, før verdens grunn ble lagt, nettopp dette. At vi makter ikke noe mot sannheten, det vi si, vi makter ikke å tale imot sannheten, forvrenge sannheten. Dette er født inn i oss i utvelgelsen i Kristus, før verdens grunn ble lagt. Det er også født inn i oss, før verdens grunn ble lagt, at vi bare i Kristus, kan gå for sannheten, og at vi kun kan formidle den, og bare den – Amen!