DET NORLIGE NORGE OG VEST TYSKLAND!

Det Nordlige Norge og Vest-Tyskland vil bli okkupert av kommunistiske tropper Profetisk syn til Ron White Juni 1976

Det nordlige Norge og Vest-Tyskland vil bli okkupert av kommunistiske tropper!

Evangelist: Ron White’s syn fra Gud, juni 1976.

Fra: Shalom-Menigheten Salem, Elnesvågen.

 Vær ikke redd! Gud er ikke imot deg. Han er for deg. Han vil ikke trykke deg ned – Han ønsker og løfte deg opp! Du behøver ikke være redd for Gud, men heller åpne hjertet ditt og elske Ham. Åpne hjertet ditt, og la Ham gjøre noe mektig i ditt liv. Jesus er virkelig! Hans frelse er virkelig!

Den 15. juni (1976). Gav Herren meg en visjon. Jeg gikk til sengs like før midtnatt, og jeg var svært legemlig trett. Jeg hadde vært i faste og bønn en tid, og følte meg både mentalt og fysisk trett. Jeg var rede til å sove og la meg på sengen, men følte meg svært urolig. I omtrent èn time snudde jeg meg fra side til side, og jeg ble klar over at jeg ikke kunne sove. Så jeg begynte og be. Det er en god ting, når du ikke klarer å sove. Noen ganger er det Djevelen som ikke vil la deg sove. Hvis det er det, så begynn og be. Djevelen vil ikke plage deg mer da! Men noen ganger vil Gud at du skal være våken. Noen ganger ønsker Gud og tale til deg i nattens stille timer. Når alle andre røster er stille, og alle andre er sovnet, så ønsker Gud og komme til deg og tale personlig med deg. Vi har et ordtak i England: ”Hvis du ikke får sove, så tell sauer!” Men jeg har funnet ut noe som er bedre enn det. Hvis jeg ikke får sove, så taler jeg med Hyrden, Halleluja! Det er bedre enn å telle sauer!

Jeg begynte og tale med Den Gode Hyrde, og jeg følte Hans mektige salvelse komme inn i rommet. Og plutselig begynte Herren og gi meg et syn. Det var som et stort farge-tv ble slått på i rommet, og Herren begynte og vise meg ting som forskrekket både hjerte og sinn.

Vær snill og forstå meg rett i kveld. Jeg gir meg ikke ut for å være noen profet. Jeg kjenner mitt kall. Jeg er evangelist. Jeg er blitt kalt til å forkynne evangeliet, og å bygge opp troen i menneskers hjerter og å be for syke. Jeg kjenner mitt kall, jeg er ingen profet. Men jeg vet at det er tider, da Gud kommer og taler til meg. Og når Gud taler til meg, så må jeg gi videre det Gud gir til meg.

”Synet begynte med det landkart. Jeg så et kart over hele Europa – fra Storbritannia tvers over Russland, og fra Norge til Midt-Østen. En stund studerte jeg kartet, og mens jeg så på delen av Norge, begynte kartet og skifte farge. Det begynte å bli rødt, og det rødlige gikk fra den nordlige del og halvveis ned i Norge.”

Jeg ba til Herren: ”Men Herre, hva er dette for noe som du vil vise meg?” Og Herren tillot meg og komme nærmere den delen av kartet. Jeg har bedt mye om det, og Herren viste meg hva som var i ferd med og skje. Det rødlige representerte to ting. For det første representerte det en åndelig fornyelse blant folkene, men det hadde også en annen betydning. Det representerte en invasjon av en fremmed hær.

”Og jeg så i dette området tusenvis av kommunistiske tropper. Det var den russiske hær. Og Herren talte til meg, at dette vil komme til og skje meget snart. Russland vil invadere Norges nordligste del, og Russland vil besette dette området av Norge.”

Det vil bli et stort opprop i Europa, og det vil bli mye politisk snakk om dette. Men Gud har vist meg, at resten av Europa ikke vil gjøre noe ved denne situasjonen. <og Russland vil bare overta der, slik de har overtatt Tsjekkoslovakia.

”Så ble synet forandret. Jeg ble ved å bli ført midt inn i Europa, og jeg ble stående foran en mektig mur. Mens jeg stod og så på denne muren, følte jeg at den begynte å ryste. Deretter begynte den og smuldre, så begynte den og falle, og jeg trodde at den ville falle på meg, men jeg ble ført bakover i Ånden. Jeg så denne muren falle sammen, og Herren åpenbarte for meg at denne muren representerer grensen mellom Øst og Vest-Tyskland. Jeg så denne muren falle ned, og hundretusener av soldater løp gjennom muren, med våpen i hånd, med tanks og annet armert maskineri. Og Herren viste meg helt tydelig, at kommunistene ville bryte seg igjennom i Tyskland, og hele Tyskland ville bli okkupert av kommunistene. Jeg hørte geværskudd og rakett-avfyringer, og noen av de ting jeg så og hørte, var fryktelige.

Men Herren viste meg at det kom til å bryte ut en krig i Europa, og at Tyskland ville være okkupert av russerne i en periode. Jeg så også – og denne gang kom det en kommunistisk infiltrasjon i de andre landene – og at det kom en forfølgelse av Guds folk, ikke bare fysisk, men også på fjernsynet. Guds menn ble latterliggjort, det ble fortalt løgn om Guds tjenere, og på dette tidspunkt ville det bryte ut krig i Europa. Herren viste meg også i dette synet, at det ville komme en matvare-mangel i Europa, og mangel på vann. Det vil komme en tid, hvor vi ikke så lett vil få tak i de ting som vi har rikelig av nå.”

Herren viste meg også at når denne krigen bryter ut i Europa, vil det bli kunngjort i Brussel, at EEC (Fellesmarkedet) ikke lenger kan fungere, og at det vil bli oppløst. Jeg så også britiske tropper, som nå er i Irland, blir rykket ut av Irland og sendt til Europa. Og Herren talte til meg og sa, at Irland ville bli kommunistisk dominert. På samme tid så jeg at Skottland rev seg løs fra England og ble uavhengig. Krigen som vil bli i Europa, vil ikke bli en lang krig, men alle landene blir involvert. Både Tyskland og Nord-Norge vil imidlertid egentlig bli okkupert.

I samsvar med det syn som Gud gav meg, så er dette det jeg sier til deg i kveld: Hvis du ikke kan akseptere dette, så la det ikke bekymre deg, forbli mild i Ånden. Men hvis Guds Ånd vitner med din ånd at dette er sant, så godta det som fra gud, og du må ikke godta noe bare fordi jeg sier det. Jeg vet hva jeg så. Jeg vet hva Gud har vist meg. Men du må søke Gud etter Åndens vitnesbyrd i ditt eget liv, og vist Den Hellige Ånd vitner for deg i kveld at dette er sant, så godta det som fra Herren! Få ditt liv i orden, bli rede til at disse ting skal skje, og bli så rede til Herren Jesu komme. (Gjenkomst.)

”Denne krigen i Europa vil ikke bli en lang krig, for jeg så noe annet begynte å skje i synet. Jeg så en annen hær komme ut av Russland og gå sydover. Det var en mektig hær, og mange soldater satt på hester. Det var også tanks og andre armerte kjøretøy. Og jeg så at denne hæren beveget seg nedover til Israels fjell. Gud viste meg, at Russland ville en kort tid sende en hær til Israel. Så, så det ut som om denne hæren invadere Israel, men jeg så himlene åpne seg, og en veldig hånd komme ned fra himmelen, og falle på denne mektige hæren, og med et mektig slag ødela Guds hånd denne hæren.”

Gud har vist meg Sin store kjærlighet til Sitt folk Israel. Gud vil forsvare Sitt folk, Gud vil kjempe for Israel, og når Russland går til Israel for og ødelegge og plyndre, vil Den Allmektige Gud strekke Sin hånd ut og enda en gang kjempe for Sitt folk, og den mektige russiske hær vil bli slått ved Guds kraft! Jeg sier Halleluja for det! Takk Gud for Hans store kjærlighet og kraft!

”Da dette skjedde så jeg de store russiske troppene som var i Europa, raskt bli trukket tilbake fra Europa, og jeg sa: ”Herre, hvorfor skjer dette?” Og Herren åpnet øynene mine, så jeg kunne se en annen del av synet. Og jeg så den kinesiske hær bryte gjennom Russlands grenser og gå langt inn i Russland – og plyndre, drepe, og ødelegge. Og den russiske hær som var i Europa, ble trukket tilbake for og kjempe mot kineserne. Og så begynte det og skje noe i Europa. Matvare-mangelen ble verre, og behovet for vann ble mer intenst. Store problemer kom til hele det indre Europa. Og jeg ba i min Ånd: ”Herre, hvorfor tillater du dette og skje?” Og Gud sa til meg: ”Dette er min hånd til dom, jeg kommer til å bruke disse ting for og bringe folkene tilbake til Gud, bringe nasjonene tilbake på sine knær igjen!”

Disse ting vil bli gjort av Den allmektige Gud. Og jeg så at noe begynte å skje ned gjennom hele Europa. Jeg så menn og kvinner falle på sine knær – på gatene, i hjemmene – overalt ropte mennesker til Gud om hjelp, ropte til gud om barmhjertighet. Gud kommer til å gjøre dette. Gud vil bringe våre nasjoner tilbake på sine knær. Og da folket begynte å rope til Herren, så jeg at Gud begynte og svare på dette ropet, og det sitret i hjertet mitt og min Ånd begynte og synge av glede.

Jeg så flammer falle fra himmelen, falle over hele Europa og over alle våre nasjoner. Gud begynte og svare på folkenes rop, og Herren talte til mitt hjerte, og dette er det Han sa til meg: ”Det kommer til og bli en vekkelse i Europas nasjoner, som du ikke kan forestille deg. Men det vil ikke bli ved menneskelig kraft, det vil ikke være menneskers verk, men det vil være Hellig Åndens mektige verk!”

Vi har snakket mye om den kommende vekkelsen, vi har tenkt mye på den, vi har forestilt oss mye om den, men jeg sier dere dette i kveld, at når Gud begynner og blåse med Sin mektige vind og bevege Seg med Sin ånd og sender Sin kraft over folket, da vil Gud gjøre et verk som du ikke kan gjøre deg noen forestilling om. Gud vil bokstavelig talt feie over landene med den mektigste vekkelse i historien. Jeg er absolutt sikker på det!

Dette var et av høydepunktene i synet. Men gud sa til meg: ”Dette er grunnen til at Jeg nå vil at du skal gå ut og forkynne mitt ord, og fortelle mitt folk overalt, at de skal løfte sin røst og forkynne Guds Ord, vitne om Jesus overalt, dele ut traktater og legge bøker i folks hender. For selv om du ikke ser resultater akkurat nå, så vil du allikevel se resultater av det du sår.”

Halleluja! Og dette er viktig min venn: Du kan noen ganger føle deg mismodig når du vitner for folk, og det virker ikke som de bryr seg om det. Når du deler ut traktater, og ingen syns og li frelst. Men jeg skal fortelle deg hva du gjør: Du sår sæden i folks hjerter, og det er en tid til og så, og det vil komme en tid til å høste.

Og dette er hva jeg så skulle skje: Jeg så folk som gikk på gatene, plutselig bli overbevist om synd. Jeg så dem løpe til sine hjem og trekke ut skuffer for å lete etter en traktat, som var blitt gitt dem. Jeg så dem falle på sine knær, åpne traktaten og lese den igjennom, og gi sitt hjerte til Jesus. Min kjære venn: Fortsett og så sæden, hvor enn du går, vitne om Jesus, fortell om Hans kjærlighet og makt. Og det vil komme en dag, da det du forteller akkurat nå, vil bli brukt av Hellig Ånden til og bringe menn og kvinner inn i Hans Kongerike.

Jeg så ild over våre land. Den representerte Guds velsignelse som svar på Sitt folks bønn. Men Herren viste meg noe som sjokkerte meg i min ånd. Jeg trodde at denne vekkelsen ville vare i lang tid, men Herren viste meg at det ville bli et svært hastig verk. Det ville ikke fortsette i årevis – i virkeligheten ville den ikke vare ved et helt år, bare for en kort tid. Herren viste meg nøyaktig hvor lenge den ville vare, men jeg føler meg ikke fri i ånden til og fortelle deg det. Men denne vekkelsen som Gud vil bringe, vil bli en mektig bevegelse av Hans Ånd, og den vil flyte gjennom nasjonene, men bare for en kort tid. Jeg vil at du skal huske dette: Det vil bli for en kort tid. Gud vil gjøre et raskt verk, og Han vil gjøre en brå slutt på det i Sin rettferdighet!

For da denne vekkelse nådde toppen av velsignelse, så jeg noe annet, som nesten fikk mitt hjerte til å briste. Mine øyne ble løftet opp mot himmelen, og jeg så himlene åpne seg og Herren Jesus stige ned fra himmelen, og folket ble løftet opp for og møte Herren – tusener ble løftet opp for å møte Jesus, båret opp til himmelen for å være med Herren.

Det var mange som ble latt tilbake, men Gud viste meg dette, at i den vekkelse som kommer, kommer Gud til å gjenopprette mange frafalne. Åh, Halleluja! Gud kommer til å gjenopprette mange frafalne. Jeg tror Gud elsker de frafalne, tror ikke du også? Gud har en stor kjærlighet til dem, og Gud kommer til å gjenopprette mange av dem. Gud viste meg også, at i mange kirker som nå er døde og kalde, vil folk begynne å søke Gud, og Gud vil vekke Sin menighet. Gud vil sende gjenopprettelse til Sitt folk. Og mange av dem vil bli tatt opp for og møte Herren i luften. (1. Tess. 4: 17.)

”Dette var virkelig høydepunktet av den åpenbaring som Gud gav meg. Det var noen få andre ting, og en av disse ting var dette: Etter menighetens bortrykkelse, da – og kun da – vil EEC (Fellesmarkedet) komme til og funksjonere. Det vil bli fornyet og Gud viste meg noe som var svært merkelig for meg og se. Jeg kunne aldrig ha forestilt meg dette, men Gud viste meg faktisk, at Israel kom til og bli en meget spesiell venn av Fellesmarkedet, og ut av denne forening ville antikrist oppstå, som vil regjere med jernhånd på jorden.”

Men jeg ønsker ikke at du skal bli latt tilbake til den tid. Jeg ønsker at enhver av dere skal få sin sak i orden med Gud i kveld, så når disse ting kommer, vil deres hjerter og liv være rede. Vent ikke til det skjer, men gjør deg rede akkurat nå for disse ting som kommer. Bered deg på og være på den plass Gud kan bruke deg. Når disse tider kommer, trenger Guds folk og være sterke. Gud kommer til og trenger menn og kvinner som vet hvordan de skal be og lede mennesker til Kristus. Vil du stå opp i tro, vil du være en soldat i guds mektige hær i disse siste dager?

Jeg vil gjerne lese et skriftsted til for deg. Lytt til dette, det er Herrens Ord: ”For dette sier vi eder med et Ord av Herren at vi som lever, som blir tilbake inntil Herren kommer, skal ingenlunde komme i forveien for de hensovende; for Herren selv skal komme ned fra himmelen med det bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå; deretter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem som rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren.” (1. Tess. 4. 15 – 17.)

Jesus kommer! Lytt igjen til Herrens Ord: ”Idet I først og fremst vet dette at i de siste dager skal det komme spottere med spott, som farer frem etter sine egne lyster og sier: Hvor er løftet om Hans gjenkomst? For fra den tid fedrene sov inn, vedblir jo alle ting som de var fra skapningens begynnelse.” (2. Pet. 3: 3 – 4.)

Men Gud sier at herrens dag vil komme, som en tyv om natten. Herrens dag vil komme! Det er absolutt sikkert, den vil komme – som tyven om natten – helt uanmeldt. Plutselig kommer Han! Slik vil Herrens dag komme! La oss speide etter den dagen. ”Den dagen da Herren kommer, da skal himlene forgå med stort brak, og himmellegemene skal komme i brann og oppløses, og jorden og tingene på den skal brenne opp. Da nu alt dette oppløses, hvor må I da strebe etter hellig ferd og Gudsfrykt.” (2. Pet. 3: 10 – 11.)

Jeg har i kveld brakt dere dette synet som Gud har gitt meg. Jeg håper ikke at det har brakt frykt inn i deres hjerter i kveld? Gud ønsker ikke at vi skal være redde overfor disse ting. Unge mennesker som er her i kveld: Jeg har en utfordring til dere i kveld. Unge mennesker, gi deres liv fullstendig til Gud. Hvis dere vil leve for Gud, så lev for Ham av hele deres hjerte, og det gjelder for hver og en av oss. Disse ting vil snart komme til å skje!