CD-oversikt side 51 – Revidert-2018

CD-oversikt side 51 – Revidert-2018

April – September – 2018

CD-0501-A. «Jesu død og oppstandelse er vårt håp»

Fortsetter neste opptak-CD-0502.

CD-0502-B. «Jesu død og oppstandelse er vårt håp»

Fortsettelse & avsluttning av opptak-CD-0501.

CD-0503. «I ferdiglagte gjerninger»

CD-0504. «Skriften = Gud = Jesus – Den = Gud = Jesus – Skriften forkynte – Den forkynte = Gud i Jesus = Jesus som forkynte»

CD-0505. «Antikristens representanters spill med pengesystemene»

CD-0506. «I Arken – I Kristus»

CD-0507. «Ser du «GUDDOMMEN» I ARKEN?»

CD-0508. «Bibelen har forutsagt den digitale endetidens utvikling»

CD-0509. «Er noen født homofile – Må dette være svaret?»

CD-0510. «Herren taler ikke gjennom falske profeter»