Tidens tegn vitner!

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Vi trenger ikke være i tvil om hvilken tid vi lever i, den vitner profetisk om seg selv. Daglige nyhets-media bringer hver dag frem, uhyggelige nyheter om store naturkatastrofer, jordskjelv, tornadoer, tsunamier, terror, voldeligheter av alle slags og det. Og forførelser i så store mengder, at man klarer ikke å holde det nødvendige regnskapet, og oversikten over alt sammen, ja de mest utenkeligste begivenheter skjer daglig. Men hva sier Bibelen? Dens budskap er ikke fremmed for disse begivenheter, velkjent med alt sammen fordi at Bibelen er en ufravikelige profetisk forutsigbar Bok!

Les mer