CD-oversikt side 51 – Revidert-2018

CD-oversikt side 51 – Revidert-2018

April – September – 2018

CD-0501-A. «Jesu død og oppstandelse er vårt håp»

Fortsetter neste opptak-CD-0502.

CD-0502-B. «Jesu død og oppstandelse er vårt håp»

Fortsettelse & avsluttning av opptak-CD-0501.

CD-0503. «I ferdiglagte gjerninger»

CD-0504. «Skriften = Gud = Jesus – Den = Gud = Jesus – Skriften forkynte – Den forkynte = Gud i Jesus = Jesus som forkynte»

CD-0505. «Antikristens representanters spill med pengesystemene»

CD-0506. «I Arken – I Kristus»

CD-0507. «Ser du «GUDDOMMEN» I ARKEN?»

CD-0508. «Bibelen har forutsagt den digitale endetidens utvikling»

CD-0509. «Er noen født homofile – Må dette være svaret?»

CD-0510. «Herren taler ikke gjennom falske profeter»

CD-oversikt side 50 – Revidert-2018

CD-oversikt side 50 – Revidert-2018

CD-0491 «Jesus er en personifisert lov i seg selv»

CD-0492 «Disse byllenes plager kan ikke Gud helbrede»

CD-0493 «Dersom ikke de dager blir forkortet»

CD-0494 «Trengselstidens utvalgte til frelse»

CD-0495 «Syner og åpenbarelser»

CD-0496 «Noen tanker rundt skillsmisse og gjengifte blant kristne»

CD-0497 «Sier jeg ikke Herren»

CD-0498 «Gud i Kristus i forsoningen»

CD-0499 «Frelse ved tro ikke ved gjerninger og selvrettferdighet»

CD-0500 «Jordens salt & Verdens lys har en Profetisk betydning»

CD-oversikt side 49 – Revidert-2018

 

CD-0481 «En proklamasjon av å ikke være frelst»

CD-0482 «Kun de menneskene av verden som tror blir frelst»

CD-0483 «Jesus profeterer om sin Guddom»

CD-0484 «Lammet som ble slaktet – Utvelgelsen»

CD-0485 «Kampens velsignelse og seier»

CD-0486 «Sann enhet er relatert til – èn Herre! Èn tro! Èn dåp!»

CD-0487 «Kristi kors er forsoningens samlingssted»

CD-0488 «Frelsen mottaes eller forkastes» (Evangelist: Ove Jan Ludvigsen)

«Endetidens invitasjon» (Evangelist: Rolf Strømmen)

CD-0489 «Det er fra havet det skal komme – Hvilket hav»

CD-0490 «Antikrist er en personifisert lov i seg selv»

CD-oversikt side 48 – Revidert-2018

CD-oversikt side 48 – Revidert-2018

CD-0471 «Barnevernet sendte melding på facebook»

CD-0472 «Det blir mer og mer åpning for djevelens gjerninger & teologi»

CD-0473 «Den nasjonale internasjonale psykodrepende dødsskvadronen barnevernet»

CD-0474 «Den som strider mot Ariel & Et nederlag for Israel»

CD-0475 «Merket med Antikrist er for hånden»

CD-0476 «Den nye Verdens Orden i det norske statsapparatet siden 1947»

CD-0477 «FN`s planer om implantering av den biometriske chipen innen 2030»

CD-0478 «Der er 3-tre komfyrer – Kanskje 4-fire – eller hva»

CD-0479 «Stjernen en åpenbaring som de vise menn fra Østen mottok fra Herren»

CD-0480 «Den som fornekter Sønnen har heller ikke Faderen»

CD-oversikt side 47 – Revidert-2018

CD-oversikt side 47 – Revidert-2018

CD-0461 «Så sikker er frelsen»

CD-0462 «Frelsens rensningsflod»

CD-0463 «Det utilgjengelig har blitt tilgjengelig»

CD-0464 «En sterk og dramatisk frelsesopplevelse»

CD-0465 «Kristus ofret èn gang for alle»

CD-0466 «Ingen fordømmelse for dem som er i Jesus Kristus»

CD-0467 «Gud bestemte oss ikke til vrede»

CD-0468 «I dette håpet Kristus er vi frelst»

CD-0469 «Den bibelske frelsen og dåpen ligger i navnet Jesus»

CD-0470 «Ordet om korset er Guds kraft til frelse»

CD-oversikt side 46 – Revidert-2018

CD-oversikt side 46 – Revidert-2018

CD-0451 «En opplyst journalist avslører barnevernet»

CD-0452 «Sammenlign tidens åndemakter i Norsk i Norsk barnevern med: Joh. Evg.10:10» & «Vi skal ikke se bort fra at barnevernsaken mellom Russland / Norge kan bli et argument fra russisk side til å invadere Norge»

CD-0453 «Homo & Lesbe fosterhjem hva sier Bibelen»

CD-0454 «Setter seg i guds tempel utgir seg selv for å være Gud»

CD-0455 «La oss gjøre mennesker i vårt bilde – Engleverdens hærskarer – treenigheten – Eller Èn Gud»

CD-0456 «Jesus alene er bibelsk – Alt annet er løgn»

CD-0457 «der finnes ingen tvil – Barnevernet representerer fullt ut det norske flaggets ondskapsfulle symbol»

CD-0458 «Han så frelsen åpenbart»

CD-0459 «Arken eneste frelsesmulighet»

CD.0460 «Frelst ut av ilden» & «Lots dramatiske frelse»

CD-oversikt side 45 – Revidert-2018

CD-oversikt side 45 – Revidert-2018

CD-0441-6 «Profetiske tegn i en profetisk tid»

CD-0442-7 «Profetiske tegn i en profetisk tid»

CD-0443-8 «Profetiske tegn i en profetisk tid»

CD-0444-9 «Profetiske tegn i en profetisk tid»

CD-0445-10 «Profetiske tegn i en profetisk tid»

CD-0446-11 «Profetiske tegn i en profetisk tid»

CD-0447-12 «Profetiske tegn i en profetisk tid»

CD-0448-13 «Profetiske tegn i en profetisk tid»

CD-0449 «Høy profetiske tider»

CD-0450 «Det er forfærdelig» «Klima-smarte valg» «Fullkomment-Ikke fullkomment»

CD-oversikt side 44 – Revidert-2018

CD-oversikt side 44 – Revidert-2018

CD-0431 «NAV-sjef vitner om uføretrygdede»

CD-0432 «Dyrets Antikristens merke innføres»

CD-0433-1 «Barnevernets diktatur»

CD-0434-2 «Barnevernet er en utviklet islamsk stat i staten»

CD-0435-3 «Barnevernet terroriserer barn og familier»

CD-0436-1 «Profetiske tegn i en profetisk tid»

CD-0437-2 «Profetiske tegn i en profetisk tid»

CD-0438-3 «Profetiske tegn i en profetisk tid»

CD-0439-4 «Profetiske tegn i en profetisk tid»

CD-0440-5 «Profetiske tegn i en profetisk tid»

CD-oversikt side 43 – Revidert-2018

CD-oversikt side 43 – Revidert-2018

CD-0421 «Forkast ikke Herrens budskap»

CD-0422 «På grunn av deres hårde hjerter ligger der et dekke over deres øyne»

CD-0423 «Endetidens reisevirksomhet & kunnskap» & «Rett før Herrens komme»

CD-0424 «Koranens budskap»

CD-0425 «Religion» «Er mørkets fyrste tre personer»

CD-0426 «Vi kan ikke gjøre noe med det» & «Kjødelig løsning»

CD-0427 «Kjødelig avsettelse til fordel for kjødelig innsettelse»

CD-0428 «Gud hater homser» (Med kommentar)

CD-0429 «Vil ha Norge som muslimsk stat» (Med kommentar)

CD-0430 «Tolererer alt-Tror alt»

CD-oversikt side 42 – Revidert-2018

CD-oversikt side 42 – Revidert-2018

CD-0411 «Oppløsningssamfunnet bebuder Herrens komme»

CD-0412 «Utvalgt i Ham før verdens grunnvoll ble lagt»

CD-0413 «Hvem er Antikrist-Antikristens ånd»

CD-0414 «Utvelgelsen er forutbestemt til Herrens komme»

CD-0415 «Verden forenes i et digitalt globalt EU – Et tidens tegn på Herrens komme»

CD-0416 «Menneskesønnen-Gudesønnen»

CD-0417 «Når Bibelens budskap blir religion blir religion kristendom – Hvem står da bak»

CD-0418 «Situasjonen i Midt-Østen er djevelens måte å få folk til å at det på denne måten Herren oppfyller profetiene i Israel»

CD-0419 «Ingen utvelgelse til frelse uten syndefallet»

CD-0420 «Utvalgt til frelse i Kristus – Eller utvalgt til frelse i barnebestenkelsen»