Bibelen har forutsagt den digitale overvåkingen

Evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

De som tror at denne tids digitale utvikling, bare er en smart hjernes oppfinnelse, det er det selvsagt også, og ikke noe mer, tar skammelig feil!

La oss først ta for oss den spede begynnelse – Hva vet vi om dette? Bankkortene: Som ble omtalt som en del av kundenes bankkonti sikkerhet, hadde, har hatt helt fra begynnelsen kun en hensikt. Overvåking!

Minibankkortenes: utvikling til minibank-uttak, betalings-terminaler, overalt hvor man kjøper og selger. Overvåking!

Hva med de digitale robotgressklipperne? I disse ligger der en data installasjon, hvor denne roboten kan programmeres slik man ønsker, tidsintervall, på angitte programmerte antall timer. Hva vet vi om den videre utviklingen av en slik robot? Kanskje der allerede ligger et overvåkings-program, men som man ikke skal se bort ifra kan bli installert i disse robotgressklipperne? Vi kan ikke bortforklare at ikke hensikten på sikt er. Overvåking?

Mobiltelefonenes utvikling: Ingen må være blinde for at disse ikke er datasystemer, digitale systemer, som sannsynligvis går mer ut på overvåking, enn de går ut på å ivareta din og min sikkerhet. Alle, i hvert fall de fleste, er forhåpentligvis klar over at på mobilen kan du spores over alt, hvor du enn befinner deg på kloden, så sant der er mobil dekning. Alt har bare en eneste hensikt. Overvåking!

Bomstasjonene: Vi er vel ikke så naive at vi tror at disse bare er til for å betale veiutbygging med? For hver gang du kjører gjennom en bomstasjon, blir du fotografert, bilen, bilens registreringsnummer, og deg selv bak rattet. Dette får du tilsendt som bevis på at du har kjørt gjennom den, eller den bommen. Vi spores alle til enhver tid, privatlivet, og i det offentlige, hva er det for noe? Overvåking!

Alle kravene om: At vi må logge inn på de, og de områdene på nettet, Google, til eks. E-mailer osv. kreves det at man må logge inn med Bank-ID. Hva går alt dette ut på? Overvåking!

Chip-implantasjon: Litt har vi da fått med oss av nyhets-kravene som stilles, om ikke helt tvangspålagt ennå, men tvangspåleggelsen den kommer. Flere har allerede gjort bruk av denne chip-implanteringen, sannsynligvis uten å være klar over at dette er en virkelig forløper, for det kommende Dyrets, Antikrists, merke = «666» Vi ser og forstår tydelig, i hvert fall alle som er åndelig våkne, hva dette sikter mot. Alt tilrettelegges, klargjøres for det virkelige forestående Dyrets, Antikrists, merke som = «666» Hva er det, det dreier seg om? Overvåking!

De nye strømmålerne: Forhåpentligvis er vel ikke alle så naive, men noen er nok så naive, at dem tror at dette kun gjelder fordeler for kundene, til en mer rettferdig strømavlesning på den digitale måleren? Vi må for alle del ikke la oss hjernevaske, på kryss og tvers av alle de tilsynelatende, argumentene for det ene og det andre, som blir påpakket oss, fra den digitale verdens-elite, som kun har en hensikt med oss. Hva vet vi om hva slags installasjoner, som ligger i den digitale antennen som er tilkoblet, den nye digitale strømmåleren. Vi vet sannsynligvis lite, og ingenting om denne antennens installerte, digitale, datasystemer. Derfor kan vi ikke se bort fra, at der er innlagt denne funksjonen i den nye strømmåleren. Overvåking?

Det begynte med: Det så tilsynelatende uskyldige bankkortet, som kom på begynnelsen av 1970-årene, så vidt jeg husker, jeg fikk i hvert fall det første bankkortet mitt den gangen. Og reklamen og propagandaen var følgende. Sikkerhet for deg selv i forhold til kontoen din, og en sikring av kontoen din, så ikke andre kan logge seg på den, hacke seg, inn på den. Kan sikkert være en god del, en delvis, sannhet i dette, men alt sammen fra A – Å har vært, og er! Overvåking!

Satelit-utplasseringene: Hva med satelit-utplasseringene ute i verdensrommet? Faktisk et meget aktuelt emne, disse overvåkes, nok hele verden av, satelit-fotografering, og hvem vet om ikke disse også har installerte programmer, som fungerer som opptaks funksjoner, av samtaler som foregår på jordkloden, fra offentlige arrangemang, og fra mindre samlinger. For eks. kristne arrangemang, for videre å bruke disse opptakene, mot de kristne og de kristnes holdninger. For så naive må vi for all del ikke være, at vi tror at våre foretak og aktiviteter på jorden, går upåaktet hen, av disse satelitstasjonenes utplasseringer. Vi er overvåket i denne endetiden, fra vugge til grav, derfor går alt gjennom de digitale systemene, med en hensikt – Overvåking!

To-veis TV: På 1980-tallet, leste jeg om to-veis TV-produksjon, som virker slik at der er innebygd en to-veis-sender/mottaker, slik at alle de som har disse TV-ene, kan overvåkes om hva de ser av programmer på TV`n, mens de sitter og ser på sine yndlingsprogram. Dette gjelder både kristne og ikke kristne! Og hvorfor, og med hvilken hensikt? – Overvåking!

Nå er vi inne i endetidens avgjørende digitale utvikling: De fleste glemmer hva Bibelen sier, og i mange bekjennende kristne trosretninger, forfektes gjerne dette, er det en uønsket forkynnelse, fordi at de mener og tror, at denne viktige endetidforkynnelsen skremmer folk, ingen kan skremme folk til frelse, for den slags frelsesoplevelse holder ikke alikevel. Og en annen årsak for ikke å forkynne om disse, bibelske endetidstegnene, er denne, folket kan forlate forsamlingen.

Det er viktigere å beholde, likegyldige, kalde religiøse dukker og dukkemenn, enn det er å forkynne sider av Guds Ord, som berører tiden som vi lever i! Nei, la oss heller ha det koselig, sette oss ned for å leke, danse, ha lystige skuespill, alt, bare det ikke får folk til å våkne opp! Men la oss se hva Bibelen sier om endetidens digitale utvikling -?

Bibelen sier: Joel. 2:7-8. Som helter løper de av sted. Som krigsmenn stiger de opp på murene. Hver av dem drar frem sin vei og bøyer ikke av fra sine stier.

Tror ikke at det er urimelig å se digitale elektroniske roboter, som fjernstyres og sammenlignes med helter, (Kamp-Soldater). Men i fjernstyrt elektronisk robot utgave. Bibelen sier, at disse robotene løper av sted, som krigsmenn, med en bestemt kurs stiger de over murene, rett på de målene de er siktet inn på. Det er også ganske interessant å merke seg, de viker ikke av fra den retningen, kursen, som de er programmert for. Ikke en av dem viker av, verken til høyre eller til venstre, men marsjerer taktfast i de sporene som de er programmert og følge.

Hvem er disse? Vi kan ikke argumentere mot at disse, ikke kan være endetidens krigsoldater, styrt av endetidens digitale datasystemer, via satelitter, satellittsystemer, plassert ute i verdensrommet. De samme satellittsystemene, som sannsynligvis pr. i dag overvåker hvert enkelt menneske, innkludert – DEG & MEG! La oss bare ikke være så åndelig blinde, at vi tror at alt som det reklameres for, er fordeler er til vårt beste når det gjelder dette digitale nettverket! Nei det er ikke det! Det er en kartlegging av enkelt individets offentlige, og private liv!

Bibelen sier: Joel. 2:8. De trenger ikke hverandre til side, de går frem hver på sin egen vei. Mellom kastespyd styrter de fram og stanser ikke i sitt løp.

Vi merker oss vel den merkverdige beskrivelsen, som Bibelen gir disse krigsmennene (robotene). For det første fortrenger de ikke hverandre, i den kursen de er programmert for, men de holder en ufravikelig stø kurs, rett fram på, i det sporet de er programmert for. Bibelen sier, der finnes ikke avvik, men de holder en balansert, stødig kurs. Bibelen profeterer, så langt jeg ser og forstår av dette. Så er det endetidens krigsmaskineri, vi er vitne til gjennom lesningen av Joels profetier.

Disse må sannsynligvis være konstruert på en spesiell måte? Bibelen sier, at disse krigsmennene, kampsoldatene, sannsynligvis fjernstyrte krigs-roboter, som styrter fram mellom kastespyd, og blir ikke stanset i sitt krigerske og onde oppdrag. Jeg tror ikke vi skal være for tvilende, til at her står vi overfor, enorme og uante krefter i endetidens krigføring, når vi leser profeten Joel. For siden Joel, beskriver disse monstrene som en hær som styrter mellom kastespyd, og ikke stanser i sitt løp. Så forteller det oss sannsynligvis at det er fjernstyrte krigsmaskiner, som så lett ikke kan felles når de går mellom kastespyd. Hvordan skal man forstå beskrivelsen «Kastespyd?» Disse kastespydene er sannsynligvis en våpentype av uante krefter, og kvalitets dimensjonert, på en uant og kraftfull måte. «En ny type raketter, strålevåpen?» Som vi ikke har hørt om før, men som muligens allerede er produsert, eller i hvert fall inne en løpende produserende syklus -?

Det vet vi ikke noe om, men en ting er sikkert og det er at disse krigsmennene, som Joel omtaler, er sannsynligvis et endetidsvåpen, som kan gå gjennom den hardeste fysiske motstand som tenkes kan. Ja, til og med gjennom ild, og at Joel, taler i bilder her, når han formidler dette profetiske synet, det kan vi vel være rimelig sikker på. Og ut fra det bilde Joel, tegner i sine profetier om dette, endetids krigsvåpenet, så må vi se det i lys av den utviklingen, som våpenindustrien, har utviklet seg til i dag. Vi må vi se det i relasjon til det, å legge vekt på åpenbaringen av bibelens, formidlende profetier i billeversjoner slik vi må forstå det i vår tid, og ser det i lys av tidens utvikling!

Bibelen sier: Joel. 2:2. De har ikke hatt sin like i svunnen tid, og skal heller ikke få sin like i år som kommer, fra slekt til slekt.

Bibelen forteller, vers 2, profeterer for oss angående denne krigerske, sannsynligvis endetidens fjernstyrte digitale robot-hær, som ikke har vært hatt sin like fra svunne tider, det vil si noe slikt har ikke vært før. Og de skal heller ikke få sin like, (kan ikke gjentaes), i årene som kommer, i de kommende slekter. Hvilket sannsynligvis forteller oss, at når krigføringen med disse robotene, som det sannsynligvis tales om, er over, da er vel alt ødeleggende djevelskap på jorden, også nådd sitt endeligt – forhåpenligvis? Men i den tiden disse skal brukes i disse ødeleggende oppdragene, skal meget legges øde der hvor de går frem. Målbevisst programmert, mot de utvalgte målene som skal ødelegges.

Bibelen sier: Joel. 2:3. Foran dem fortærer ild, etter dem brenner flammen. Som Edens hage er landet foran dem, bakom er det en øde ørken. Ingen slipper unna dem.

Her står denne verden overfor de mest destruktive, ødeleggende uante krefter noensinne. For her får vi et profetisk budskap i billedlig tale, sannsynligvis så profeten Joel, dette i en visjon, i et syn, for så å formidle det i et profetisk budskap. Er ikke helt urimelig at Joel, har sett disse digitale robotene slik de fremstilles i endetiden, slik det er, men har bare ikke hatt det rette navnet å sette på disse, slik som de navngis og beskrives i dag. Men det er i hvert fall helt sikkert, at det er ikke mennesker, legemlige soldater som utfører disse ødeleggende aktene, for der er ikke det legeme skapt av kjøtt, blod, og bein, som kan stå seg imot det flammehavet, som disse, slik Bibelen profeterer om, at de skal gå midt gjennom ild og flammehav, uten å ta skade av det. Og ingen slipper unna der hvor disse går frem, det sier oss at disse programmerte robot monstrene, sannsynligvis skal overleve, helt til all den ondskapen, som de er programmert for, og istand til å utøve, er fullbyrdet. Og når dette endetidoppdraget er utført, ligger allt tilbake utbrent og øde. Ja, slik som Bibelen profeterer, at foran dem fortærer ilden allt, og i kjølvannet av dem brenner flammene. Som Edens hage var, er også det landet som ligger foran disse krigsmaskinene. Men når disse krigs-robotene har fullført sitt tidsinnstilte, programmerte oppdrag er store frodige landområder, ødelagt og lagt bak dem, som en øde utbrent ørken!

Bibelen sier: Joel. 2:4. De er å se til som hester, som ryttere farer de av sted.

Det er interessant det profetiske ordet. Bibelens Joel, profeterer noe ganske interessant her, idet han sier: «De er å se til som hester.» Kanskje noen bør få den åndelige hjertes tankegang i bevegelse nå? Hvor mange ganger har vi ikke sett digitale selvgående, digitale, fjernstyrte dyrefigurer fremvist i forskjellige media? Jovisst har vi det, og disse endetidens grusomheter, som skal anvendes i endetidens krigføring, kan vi tydelig se for oss som elektroniske fjernstyrte, ustanselig våpen i endetidens Antikristelige, ødeleggende forsøk på en total tilintetgjørelse av denne verden, og denne verdens beboere.

Som ryttere farer de av sted, de ser ut som mennesker av kjøtt, blod, og bein. Hvor mange ganger har vi ikke sett slike i robot-utgave i reklame på TV, som i disse tider produseres til å utføre arbeid der hvor ikke mennesker kan komme til, eller fungere. Javist ja, våpenprodusentene, leketøysprodusentene, profeterer identisk med Bibelen, i deres leketøy og våpenproduksjon, om at Bibelen den taler ufeilbart, troverdig, og sant! Det er nesten skremmende, og nesten utrolig at leketøy og våpenprodusentene, profeterer om endetidens utvikling, i de produktene som de produserer, og sender ut på markedet, både i positive og i negative utgaver.

Men alikevel, så gleder alle disse profetiske oppfyllelsene våre hjerter, I hvert fall oss som er født på ny, fordi at så meget negativt blir produsert? Nei, men fordi at det stadfester Bibelens troverdighet, og at tiden for Herrens komme er for hånden, og bortrykkelsen som skal skje i det Herren kommer for å hente menigheten, bruden! Halleluja hvilken dag det skal bli! Men vi skal gå videre inn i Joels profetier, og se hva der står videre?

Bibelen sier: Joel. 2:5. Som larm av vogner lyder det når de hopper over fjelltoppene, det lyder som når flammene fortærer halm. De er et sterkt folk utrustet til krig.

De som er i tvil om at det her profeteres om endetidens store verdens begivenheter, de bør for sin egen del ta en profetisk reise, gjennom profetiene for de siste tider. Disse monstrene har ikke vært i bruk i krigføringer i tidligere tider, muligens noe lignende, men disse overgår nok de som har vært tidligere.

Vi leste tidligere at disse monstrene går i en bestemt programmert retning, de har en målsetting, og der er ikke avvik. Og vi kan bare tenke oss hvordan denne kloden kommer til å se ut, når disse robot-monstrene sendes ut på sin ødeleggende ferd. Larmen av disse vil bli som vogner, krigsmaskiner, når de i programmert fjernstyrt posisjon skal marsjere, hver mot sine bestemte mål.

Uhyggens flammende ild skal høres når disse settes i bevegelse, og merk hva Bibelen sier: «De er et sterkt folk utrustet til krig!» Hva sier det oss som lever i denne profetiske oppfyllelses tiden, hvor dette er satt i produksjon aktivitet? Jo, det sier oss at profeten Joel, fikk se denne digitale fjernstyrte robothæren, produsert som personer, og så profeterer han og beskriver disse som et sterkt folk. «Et sterkt folk rustet til krig!» Det er endetidens krigshærer i robotskikkelser, som ser ut som mennesker, og som profeten Joel, fikk se det tror jeg vi kan være rimelig enige om.

Sum av sumarium: Det er nok rimelig bibelsk, at det de gamle testamentets profeter fikk se, var sannsynligvis endetidens visjoner i bilder, slik disse robotene som produseres i denne tiden, men beskrivelsen som de gav av disse profetiske synene, ga de i overensstemmelse med hva de så og forstod, av de Gudgitte budskapene som Herren gav dem. Men i dag ser vi, og i dag forstår vi, ved åndens åpenbarelse over ordet, hva de gamle profetene i virkeligheten fikk se, inn i den tiden som vi lever i nå! De så faktisk endetidens begynnelsesutvikling, som samtidig er endetidens avsluttning!

Hva forberedes og bearbeides gjennom alle disse begivenhetene som vi er vitner til i denne tiden? Jo, det er det aller siste antikristelige nettverket som strammes til rundt alle, i første omgang de bibelske kristne, og så alle de andre som av ulike grunner, er skeptiske og uenige med denne verdens, ugudelige politikere, og deres ugudelige politikk! Hele verdens-samfunnet samler seg nå om dannelsen av Èn Ny Verdens Regjering, med den kommende Antikrist, som denne regjeringens overhode, og den verste diktator noen sinne!

Dette er endetidens verdens-bilde: Hvilket ståsted er ditt i denne tiden, har du din klippegrunn på Golgata, i Jesu Kristi, forsoningsverk? Eller har du din klippegrunn bygget på denne endetidens, antikristelige grunnvoll?

Bibelen sier: Jeremia 22:29. Land! Land! Land! Hør Herrens Ord!

Det er dette budskapet menigheter, organisasjoner, foreninger, klubber, konger, statsministere, og hele folket trenger å få høre i denne tiden. Vekkelsesbudskapet som ligger i Herrens Ord, åpenbart ved Den Hellige Ånd!

Det er det budskapet som fører til frelse! Er du rede og åpen og mottakelig for det?

Jesus kommer snart og bortrykkelsen den er en ufravikelig sannhet!

Se også denne linken: https://www.tv2.no/nyheter/9307372/

Denne linken stadfester Joel 2:2-9. Les også profetien fra Bibelen.