CD-oversikt side 51 – Revidert-2018

CD-oversikt side 51 – Revidert-2018

April – September – 2018

CD-0501-A. «Jesu død og oppstandelse er vårt håp»

Fortsetter neste opptak-CD-0502.

CD-0502-B. «Jesu død og oppstandelse er vårt håp»

Fortsettelse & avsluttning av opptak-CD-0501.

CD-0503. «I ferdiglagte gjerninger»

CD-0504. «Skriften = Gud = Jesus – Den = Gud = Jesus – Skriften forkynte – Den forkynte = Gud i Jesus = Jesus som forkynte»

CD-0505. «Antikristens representanters spill med pengesystemene»

CD-0506. «I Arken – I Kristus»

CD-0507. «Ser du «GUDDOMMEN» I ARKEN?»

CD-0508. «Bibelen har forutsagt den digitale endetidens utvikling»

CD-0509. «Er noen født homofile – Må dette være svaret?»

CD-0510. «Herren taler ikke gjennom falske profeter»

Forkynn ordet

 

Det er meget som blir forkynt i disse tider, men legger vi merke til hva som blir forkynt, forstår vi ganske fort at det er ikke Guds ord. Det blir gjerne satt tilside, til fordel for lettsindig, og åpenbarings-løs forkynnelse. Underholdning og alt som er relatert til det.

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen Les mer