Mørkets Makt

Av evangelist:

Alberto Rivera

Tidligere Jesuittprest i den

Katolske Kirke – Den Romersk

Katolske.

Publisher/Utgiver:

Jack T. Chick Publication California USA.

Denne norske oversettelsen er sendt til ovennevnte utgiver, de ønsket den på grunn av tillatelsen for å bruke den offisielt. På Websiden min. (Evangelist: Ove Jan Ludvigsen.) Les mer